Arbetarhistoria på dagordningen

Onsdagen den 26 april anordnade Föreningen Arbetarhistoria i Eskilstuna (FAiE) ett seminarium som är tänkt att bli startskottet för ett arbetarhistoriskt samarbete med främst Centrum för Arbetarhistoria (CfA).

CfA har sin bas i Landskrona, och är knutet till både Lunds universitets historisk institution och arbetarrörelsens organisationer i Skåne. Vid seminariet på ABF i Eskilstuna företräddes den skånska sammanslutningen av Lars Berggren, till vardags historieprofessor. Lars Berggren talade om det mångåriga arbetarhistoriska folkbildningsarbetet, och höll också fram ett antal brittiska akademiker som betydande inspiratörer.

FAiE:s ordförande Göran Hammer sa sig vara väldigt glad över att ett samarbete i fasta former nu ska kunna inledas.

– Vi ska tillsammans studera arbetarklassens erfarenheter. Och vi ska också ofta ta sats i gruppmedlemmarnas egna erfarenheter, reaktioner och reflektioner, underströk Hammer.

I diskussionen framkom åsikten att studier i arbetarhistoria även måste resultera i en aktivitet för en samhällsomdaning i linje med arbetarrörelsens värderingar.

– Det gäller här som i andra forskningssammanhang, att ha ett utåtriktat mål med det man gör, menade Berggren.

Och på den punkten föreföll det som alla på seminariet verkligen var överens.

Ett uppföljande seminarium kommer inom kort att anordnas i Eskilstuna.

You May Also Like