Den högindustriella epoken och det goda arbetet

– Är ett hållbart arbetsliv möjligt i framtiden?

Fredagen den 23 augusti kl 10.00-12.00 var det arbetarhistoriskt seminarium om ”Den höginsdustriella epoken och det goda arbetet – Är ett hållbart arbetsliv möjligt i framtiden?” med Maths Isacson i FAiE:s (Föreningen Arbetarhistoria i Eskilstuna) lokaler vid Norra Hamn 3 Eskilstuna.

mathsisacson-160920Maths Isacson är professor emeritus i ekonomisk historia vid Uppsala universitet. Under 1990-talet var han ordförande och vetenskaplig ledare för ALFOFAK som var ett arbetslivsforskningsprogram som byggde på fackliga kunskapsbehov i samarbete med dåvarande LO-distrikten i Mellansverige och TCO. Samtidigt var han en ledande kraft bakom skapandet av Arbetets museum och han har även medverkat i en forskargrupp som har skrivit Svenska Metallindustriarbetarförbundets historia (perioden 1956-2005 i två band) där han skrev om det goda arbetet.

Maths Isacson utgår från utställningen Industriland – när Sverige blev modernt vid Arbetets museum som handlade om den högindustriella epoken i Sverige, samt det som han skrev om det goda arbetet. Med stöd av de idéer som ligger bakom en kommande utställning på Arbetets museum om arbetslivet vid dagens tilltagande robotisering och användning av automatiska system för han en diskussion om begreppet och möjligheterna för ett hållbart arbetsliv.

Lyssna på seminariet:

Den höginsdustriella epoken och det goda arbetet (mp3 – 01:06:52)

You May Also Like