Arbetarhistoriska utmaningar för folkbildningen

Fredagen den 7 oktober kl 10.00-12.00 var det arbetarhistoriskt seminarium om ”Arbetarhistoriska utmaningar för folkbildningen” med Kenneth Abrahamsson i FAiE:s (Föreningen Arbetarhistoria i Eskilstuna) lokaler vid Norra Hamn 3 Eskilstuna.

161003-kennethabrahamssonKenneth Abrahamsson är docent i pedagogik vid Stockholms universitet och adjungerad professor vid Luleå tekniska universitet och senior rådgivare för Global utmaning samt vice ordförande för Föreningen för folkbildningsforskning. Han har senaste decennierna arbetat med finansiering av forskning om arbetsliv och välfärd.

Under en kort tid arbetade han på LO och skrev då boken Från Arbetarhögskola till forskningscirkel. Svenska bildningsvägar i utbildningsexpansionens samhälle. I boken diskuteras tre vägar till kunskap för arbetarklassen; de är tanken om en arbetarhögskola, att vidga den sociala rekryteringen till högskolan eller att bygga broar med forskningscirklar, grävprojekt och andra gemensamma kunskapsformer.

Kenneth Abrahamsson har också nyligen medverkat i Folkbildningsrådets rapport Folkbildningens frihet och värde – metaperspektiv på folkhögskolor och studieförbund, som är en analys av i vilken grad folkbildningen svarar upp mot målen att främja demokratin, öka medborgarnas delaktighet i samhället, utjämna utbildningsklyftor samt främja kulturell delaktighet.

I en situation där många står utanför ett arbetsliv som präglas av tystnad, försvagade fackliga organisationer och fysisk och psykisk förslitning, så har arbetarhistorien och folkbildningen en viktig roll att fylla, En roll som handlar om att problematisera våra erfarenheter från arbetsliv och arbetsmarknad och förstå längre historiska skeenden. Här har forskningscirkeln och folkbildningen en viktig roll att fylla och Kenneth Abrahamsson ställer frågor om forskningens och forskares samspel med praktiken och folkbildningen.

Lyssna på seminariet:

Arbetarhistoriska utmaningar för folkbildningen (mp3 01:32:00)

You May Also Like