Edward Snowden: Facebook är ett av de mest lyckade bedrägerierna

Edward Snowden avslöjade för fem år sedan att USA:s myndigheter på regeringens uppdrag genomför en systematisk övervakning av miljontals medborgare, i så väl USA som i andra länder. Han konstaterar nu att även det privata företaget Facebook är ett övervakningsföretag som deltar i att kartlägga miljontals människors privatliv...

Läs mer

Facebook deltar aktivt i blockaden mot Kuba!

Kapitalisterna vill plåga Kuba.

Facebook har blockerat en site där Kuba anger ett bankkonto dit man kan skicka pengar som stöd för återuppbyggnaden efter den förödande orkanen Irma.

Ni som vill stödja Kuba efter orkanen kan stödja Svensk-Kubanska Föreningens insamlingskonto Mediciner för Kuba pg 23 57 15-0 eller Swisha 123 182 37 72

Alla bidrag mottas med tacksamhet och går oavkortat till Kuba för hjälp i återuppbyggnaden...

Läs mer