Tre av aktivisterna som var ute på stan i lördags: Lasse Steiner (till vänster), Betty Möller och Jouni Stenberg. Foto: Mikael Ström.

Aktion för solidaritet med Kuba i Eskilstuna

I lördags informerade medlemmar i Svensk-Kubanska Föreningen om möjligheten att solidariskt bistå Kuba med medel till import av kanyler till den pågående vaccinationskampanjen mot covid-19.

Kubanerna har själva lyckats ta fram vaccin, och genom det ambitiösa hälso- och sjukvårdssystemet hållit ner dödstalen, berättar föreningens ordförande i Eskilstuna Betty Möller.

Men pandemin har drabbat den för valutainkomster oerhört viktiga turismen, och därmed försvårat möjligheterna att importera förnödenheter. Ovanpå det har USA skärpt den ekonomiska blockaden mot Kuba.

USA:s blockad har pågått sedan 1962. Under åren har Kuba utsatts för terroraktioner och ständiga politiska kampanjer från högergrupper i Miami, CIA och Vita Huset. Men kubanerna har inte låtit sig knäckas, utan fortsätter sitt försök att bygga ett socialistiskt och jämlikt samhälle.

Sorgligt nog förhåller sig ofta svenska medier väldigt okritiskt till USA-regeringens propaganda. Det beror nog på en blandning av naivitet, okunskap, borgerlig anti-socialism och rädsla, menar Betty Möller.

Svensk-Kubanska Föreningen har redan samlat in närmare 300 000 kronor, vilket räcker till lika många kanyler. Liknande insamlingar har genomförts också i många andra länder. Även i USA, där solidariska grupper samlat in medel till inköp av 6 miljoner kanyler!

KANYLER TILL KUBA!

Nu driver Svensk-Kubanska Föreningen kampanjen “Kanyler till Kuba”, för att stödja Kubas vaccinationsarbete i, och utanför Kuba.

GE ETT BIDRAG TILL MEDICIN-INSAMLINGEN! Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72

You May Also Like