Hot om militär konfrontation mellan västimperialismen och Ryssland

Vi står uppenbarligen inför kanske det värsta hotet om militär konfrontation mellan västimperialismen och Ryssland som vår generation upplevt.

USA och deras allierade söker varje tillfälle att driva fram ökad spänning. … Läs mer “Hot om militär konfrontation mellan västimperialismen och Ryssland”

Läs mer