Arbetarklassen i tredje världen växer explosionsartat: Allt fler och större strejker

Idag är det inte arbetarklassen i Europa som driver utvecklingen framåt, utan arbetarna i tredje världen. I tredje världen har en motsvarande snabb industrialisering skett under de senaste decennierna som i slutet … Läs mer “Arbetarklassen i tredje världen växer explosionsartat: Allt fler och större strejker”

Read more

Svensk-Kubanska Föreningen manar till respekt för internationell rätt

Till försvar för internationell rätt

Vi ser ett ökande förakt för mellanstatliga relationer från världens största ekonomi och enda militära supermakt.

Internationell rätt, internationella och bilaterala avtal trampas hänsynslöst under fötterna med … Läs mer “Svensk-Kubanska Föreningen manar till respekt för internationell rätt”

Read more

Hot om militär konfrontation mellan västimperialismen och Ryssland

Vi står uppenbarligen inför kanske det värsta hotet om militär konfrontation mellan västimperialismen och Ryssland som vår generation upplevt.

USA och deras allierade söker varje tillfälle att driva fram ökad spänning. Det … Läs mer “Hot om militär konfrontation mellan västimperialismen och Ryssland”

Read more