USAs nygamla vapen: Ekonomisk terrorism

Eva Björklund 2019-07-14, fritt efter Global Research

USAs nya massiva ekonomiska sanktioner är ekonomisk terrorism mot folken i länder med för USA misshagliga regeringar. Det låter inte så farligt med sanktioner, men vad är det egentligen, vad betyder sanktion? Ordet har två motsatta betydelser, dels bifall, dels straffåtgärder – repressalier. USAs ekonomiska sanktioner för att tvinga fram regimskifte terroriserar … Läs mer

Läs mer

Arbetarklassen i tredje världen växer explosionsartat: Allt fler och större strejker

Idag är det inte arbetarklassen i Europa som driver utvecklingen framåt, utan arbetarna i tredje världen. I tredje världen har en motsvarande snabb industrialisering skett under de senaste decennierna som i slutet av 1800-talet i Europa. Arbetarklassen i tredje världen har växt lika explosionsartat som den gjorde i Europa, skriver Peter Sundberg, som har bevakat arbetarkampen i världen.

Den omfattande … Läs mer

Läs mer

Svensk-Kubanska Föreningen manar till respekt för internationell rätt

Till försvar för internationell rätt

Vi ser ett ökande förakt för mellanstatliga relationer från världens största ekonomi och enda militära supermakt.

Internationell rätt, internationella och bilaterala avtal trampas hänsynslöst under fötterna med maktfullkomlig arrogans. FN och WTO, ingångna avtal med Ryssland och Iran, är exempel där USA agerar självsvåldigt. USA erkänner inte den Internationella brottmålsdomstolen ICC:s rätt att döma USA-medborgare. … Läs mer

Läs mer

Imperier – uppgång och fall

Genom historiens gång har imperier uppstått. Och de har rasat samman.

Till exempel har vi haft Mongoliska kejsardömet under 1200- och 1300-talet där Djingis Khan såg erövring som sin livsuppgift.

Vi har haft det Osmanska riket från ca år 1300 fram till början av 1900-talet.

Vi har sett Spanien/Portugal som erövrat så gott som hela Syd- och Centralamerika och Mexico, … Läs mer

Läs mer

DN:s falska bild av George H.W. Bush, 1924 – 2018

Dagens Nyheter hade häromdagen en märklig ledare “Från hederlige Bush till banditklubben” med en bild på den saudiska mördarregimers ledare Mohammad bin Salman och Vladimir Putin, där bägge två ler. Putin ler kanske för att bin Salman nu har skapat panik i Washington. Men DN antyder att dessa två ingår i ett banditgäng tillsammans med Donald Trump.
Visst har Saudiarabien … Läs mer

Läs mer

Hot om militär konfrontation mellan västimperialismen och Ryssland

Vi står uppenbarligen inför kanske det värsta hotet om militär konfrontation mellan västimperialismen och Ryssland som vår generation upplevt.

USA och deras allierade söker varje tillfälle att driva fram ökad spänning. Det sista är hoten om bombningar i Syrien.

Motivet är påstådd attack med kemiska vapen från Asssad-regimens sida. Låt oss först slå fast att denna regim är oerhört brutal … Läs mer

Läs mer

James Petras om världslägets nervknutar.

eFOLKET publicerar nedan ett inlägg av den USA-amerikanske sociologiprofessorn James Petras. Petras har under fem årtionden gjort sig känd som en kännare och skarp analytiker av främst utvecklingen i Latinamerika. Han tillhör gruppen av framstående akademiker och vänsterinriktade intellektuella i USA,  vars medlemmar gjort sig kända som starka motståndare till USA:s förtryckande roll i världspolitiken. eFOLKETs redaktion anser att … Läs mer

Läs mer