Tillsammans för Eskilstuna: Vad sa egentligen politikerna?

För en vecka sedan anordnade vi en paneldiskussion med våra politiker för att få svar på våra frågor.

Medverkade gjorde representanter för Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna. Centerpartiet kunde inte medverka.

Det var fullsatt i lokalen och på plats fanns det ensamkommande ungdomar, personal på HVB-hem, präster, studenter, pensionärer och annat vanligt folk.

Vi är många som vill … Läs mer

Läs mer

Protester inom S mot ”social-moderaternas” utförsäljningslinje

”Det är för mig obegripligt att man som socialdemokrat i Kommunfastigheters AB kan gå med försäljning av dessa hus.”

Den senaste försäljningspropån från från Kommunfastigheters VD Bertil Andersson (M) har orsakat reaktioner bland socialdemokrater i Eskilstuna. Dessa är samtidigt reaktioner mot det egna partiets ledande lokala politiker.

Ovanpå den nyligen genomförda försäljningen av 92 lägenheter föreslås nu att 24 av … Läs mer

Läs mer

Assistansmanifestation

Den 3 december genomfördes manifestationer och demonstrationer för att försvara de funktionshindrades rättighet till personlig assistans och andra delar av LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) i en rad svenska städer. Bakgrunden är de försämringar som genomdrivits och som bland annat lett till att 9 av 10 sökande nekats assistans.

I Eskilstuna samlades på Fristadstorget ett hundratal … Läs mer

Läs mer

Johan Ehrenberg angriper kritiker av tillväxtsamhället

Energi och klimat 1

Överdriven optimism om vindkraftens framgångar och möjligheten att ersätta de fossila bränslena kännetecknar ETC:s ägare Johan Ehrenberg. I en ledare i sin tidning angriper han dessutom dem som ifrågasätter tillväxtsamhället. Den så kallade miljövänstern har inte förstått att ökad ekonomisk tillväxt är bra om den sker med hjälp av vindkraft och solenergi, enligt Ehrenberg.

Häromdagen twittrade … Läs mer

Läs mer

Att bygga en enad vänster

”Mot bakgrunden av en sjunkande levnadsstandard, växande otrygghet på arbetsmarknaden och krympande offentliga verksamhet är människor under ökad press. Unga människor hålls tillbaka av skuldsättning och kostnaden för bostäder. Hela familjer hålls tillbaka från det liv de har arbetat för. Jag hör ständigt berättas om detta tryck på arbetsplatserna. Inför konstanta nedskärningar och störningar hålls vår polis, vårdgivare, läkare, lärare Läs mer

Läs mer

Var har man fått läsa om Kubas hjälp till USA?

Om en nyhet definieras som något nytt och av stort intresse, så borde det inte vara någon tvekan om att det faktum att Kuba gratis utbildat 170 ungdomar från USA till läkare skulle hamna på nyhetssidorna. De har utbildats tack vare kubanska stipendier och studenterna kommer från ett land vars regering blockerar, attackerar, saboterar och sedan 60 år hotar Kuba. … Läs mer

Läs mer

Ett kubanskt ”stockholmssyndrom”?

(Stockholmssyndrom: ett psykologiskt tillstånd där kidnappningsoffer eller personer hållna fångar mot sin vilja utvecklar en relation till kidnapparna och tar parti för förövaren.)

I samband med Fidel Castros död för ett år sedan förklarade spanska dagstidningen El Mundos korrespondent i Havanna varför miljontals kubaner köade i timtal för att visa sin respekt och ge en sista hälsning till Fidel; varför … Läs mer

Läs mer