Forskningen som gav oss antibiotikan

Det är från mitten av 1800-talet som en modern vetenskaplig forskning växte fram inom kemi, fysik och medicin, allt fler nya upptäcker och uppfinningar görs, Allt fler människor fick möjlighet att ägna sig åt forskning och genomför studier och som ledde till nya upptäcker som i sin tur gjorde det möjligt med nya behandlingsmetoder och produktion av nya läkemedel.

Hade … Läs mer

Läs mer

Johan Ehrenberg angriper kritiker av tillväxtsamhället

Energi och klimat 1

Överdriven optimism om vindkraftens framgångar och möjligheten att ersätta de fossila bränslena kännetecknar ETC:s ägare Johan Ehrenberg. I en ledare i sin tidning angriper han dessutom dem som ifrågasätter tillväxtsamhället. Den så kallade miljövänstern har inte förstått att ökad ekonomisk tillväxt är bra om den sker med hjälp av vindkraft och solenergi, enligt Ehrenberg.

Häromdagen twittrade … Läs mer

Läs mer