Var har man fått läsa om Kubas hjälp till USA?

Om en nyhet definieras som något nytt och av stort intresse, så borde det inte vara någon tvekan om att det faktum att Kuba gratis utbildat 170 ungdomar från USA till läkare skulle hamna på nyhetssidorna. De har utbildats tack vare kubanska stipendier och studenterna kommer från ett land vars regering blockerar, attackerar, saboterar och sedan 60 år hotar Kuba. Trots det utbildar det USA-medborgare. Ja visst borde det vara en nyhet värd att berätta. Men så är det uppenbarligen inte.

Den Latinamerikanska Medicinhögskolan i Havanna (ELAM), där dessa ungdomar utbildats är, enligt FN:s förre generalsekreterare Ban Ki-moon den ”mest avancerade” medicinhögskolan i världen. Men den finns inte med i någon av de rankinglistor över de bästa universiteten som har Harvard i topp.

Att bryta igenom medietystnaden om det osannolika samarbetet Syd-Nord som Kuba erbjuder USA är sedan länge ett prioriterat mål för ”Den Ekumeniska Stiftelsen för Lokal Organisering” (IFCO) i USA. Det är mer känt som ”Präster för fred” och är de som koordinerar de nämnda stipendierna i USA. De producerade 2016 filmen ”Community Doctors” för att via alternativa medier, på festivaler och solidaritetsaktiviteter så många som möjligt ska få kunskap om hur Kuba gratis har utbildat ungdomar från USA, som aldrig skulle kunnat betala de ca 200 000 dollar som det kostar att utbilda sig till läkare i USA.

Filmen är en dokumentär som bland annat visar att, trots den enorma skillnaden i resurser, Kuba har ett hälsovårdssystem som är billigare och effektivare än USA: s. Ett land som lägger mer än resten av jorden tillsammans på hälsovård. Men trots det når sämre resultat än det fattiga Kuba.

I Kuba baseras hälsovården på förebyggande och efter 40 år har man med denna prioritering minskat barnadödligheten med 40%. Den ligger nu avsevärt under den i USA. Kuba har också tre gånger så många läkare på 1 000 invånare som USA.

Vad gäller nyhetsvärde och det uppenbara sociala intresset borde det otroliga i att Kuba utbildat 28 500 läkare från 103 länder vid ELAM generera artiklar, intervjuer och TV-reportage. Men inte.

Det lilla fåtal av de stora företagsmedierna som publicerat något om denna unika humanitära insats har gjort det digitalt och undanskymt. Så är fallet med ett reportage nyligen i Spaniens största dagstidning El Pais. I sektionen ”framtidens planet” kan vi läsa att ”i motsats till fakulteterna i USA, där den mesta utbildningen görs i klassrummen”, så sköter de kubanska studenterna patienter och praktiserar kontinuerligt. En av de mest chockerande aspekterna på den kubanska modellen verkar vara att ”läkarna gör hembesök, något som de flesta i USA bara sett på TV.”

Modellen med familjeläkare som bor i samma område som sina patienter är en nyckel till den kubanska filosofin. Det är läkaren som besöker patienten, inte tvärtom. ”Jag skulle vilja se den läkare i USA som ens vet vad hens patienter heter”, säger en student från Brooklyn i reportaget.

Studenten understryker den kubanska läroprocessen som ”otroligt omvälvande” i en medicinsk högskola som uppmuntrar till att dela med sig och ge hjälp till andra folk. Och det enda Kuba ber dessa utländska studenter som fått stipendier om, är att de återvänder till sina hemländer och erbjuder sina tjänster i de mest eftersatta områdena.

En sista detalj. Den som 1998 föreslog skapandet av ELAM med syftet att utbilda tusentals läkare var Fidel Castro, efter orkanen Mitch förödelse i Centralamerika. Är det förklaringen till att det verkar vara så svårt att sådant enastående exempel på humanism blir en nyhet?

Cubainformacion.tv 171129 (med utförliga källhänvisningar i originalet)

You May Also Like