Bilden: Debatten om de ensamkommande ungdomarnas villkor i Eskilstuna ägde rum på ABF. Stora salen var fullsatt. Foto: Rene Forsman

Tillsammans för Eskilstuna: Vad sa egentligen politikerna?

För en vecka sedan anordnade vi en paneldiskussion med våra politiker för att få svar på våra frågor.

Medverkade gjorde representanter för Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna. Centerpartiet kunde inte medverka.

Det var fullsatt i lokalen och på plats fanns det ensamkommande ungdomar, personal på HVB-hem, präster, studenter, pensionärer och annat vanligt folk.

Vi är många som vill att Eskilstuna kommun ska göra som flera andra kommuner och låta ensamkommande ungdomar få bo kvar här där dom har börjat skolan och rotat sig. Vi menar på att det finns tillräckliga resurser, och vi såg att en majoritet av partierna i vår kommun höll med oss.

Vi vill att våra politiker tar ansvar för ungdomarna som har flytt terror och krig, och inte slösar med resurser genom att omflytta dom mitt i skolgången! Låt de unga stanna!

Politikernas svar på våra frågor:

Ska Sverige utvisa ensamkommande ungdomar till Afghanistan?

Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna: Nej

Socialdemokraterna, Moderaterna: Vi måste lita på Migrationsverkets bedömningar

Ska Eskilstuna kommun låta ensamkommande ungdomar som fyllt 18 eller blivit uppskrivna i ålder få bo kvar i Eskilstuna, genom att låta de öronmärkta pengarna gå till det syftet?

Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna: Ja, det finns pengar

Socialdemokraterna, Moderaterna: Pengarna räcker inte.

Hur många ungdomar i Eskilstuna berörs av omflyttningarna?

Från 1:a januari 2018 är det 19 st asylsökande ungdomar som är 18 fyllda eller har blivit uppskrivna i ålder.

Hur mycket får Eskilstuna kommun i statligt stöd att lägga på ensamkommande?

5.4 miljoner fördelat på 2017 och 2018.

Hur mycket går Eskilstuna kommun i överskott?

Majoritetens (S + M + C) överskottsmål ligger på 2,1 %, vilket beräknas bli omkring 170-180 miljoner kr.

Det överskott som budgeten för gruppen ensamkommande gjorde 2017, var har de pengarna tagit vägen?

Svaret vi fick var att en del pengar inte kommit in än, en del har gått till andra nämnder och till socialnämndens underskott.

Kan Eskilstuna kommun samarbeta med ideella föreningar genom att ge dem ekonomiskt stöd för att hitta boenden åt de som annars kommer omflyttas

Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, Socialdemokraterna, Moderaterna: Ja. Göran Gredfors (kommunalråd i M samt ordförande i socialnämnden) uppmuntrade föreningar att söka idéburet offentligt partnerskap med kommunen.

Tillsammans för Eskilstuna

You May Also Like