Metoo-revolutionen

Metoo-revolutionen har börjat. Sedan hösten 2017 har vi kunnat höra personers röster om sexuellt våld och trakasserier. Detta har lyfts fram i media mer och mer, bakom hashtaggen #metoo.

Det hela började redan 2006, då den amerikanska kvinnorättsaktivisten Tarana Burke, främst på grund av yngre svarta kvinnors utsatthet, ville lyfta fram frågan på sin Myspace-sida...

Läs mer