Vad är rätt – Hyresrätt eller bostadsrätt?

Skogstorp är en liten “förort” till Eskilstuna som består av nästan bara villor. I Skogstorps centrum finns ett av de få flerfamiljshus som är hyresrätter. Det finns ytterligare 6 små flerfamiljshus med några få hyresrätter i vardera. Sammanlagt finns i Skogstorp, med cirka 3000 invånare, idag cirka 40 hyresrätter.

Skogstorps blygsamma centrum. Ett av de få flerbostadshusen i Skogstorp med hyresrätter. Coop i bakgrunden. Foto. Rolf Waltersson.

Nu ska det byggas nya bostäder i Skogstorp, vilket är bra. Det är det kommunala bostadsbolaget Kommunfastigheter (K-fast) som ska låta uppföra 177 bostäder längs Rosenforsvägen i ett område som ligger tvärs över vägen vid Skogstorpsskolan.

Inringat med rött där nya bostadsområdet ska ligga.

Ni som är bekanta med Skogstorp vet att det är där några gamla övergivna fotbollsplaner nu ligger för fäfot.

Det något anmärkningsvärda är att detta byggprojekt är “ett historiskt beslut”, enligt K-fasts vd Fredrik Elf.

Det “historiska” är att det är första gången K-fast bygger bostäder som skall säljas som bostadsrätter.

En del av de lägenheter som K-fast bygger “ska ombildas till bostadsrätter”.

Det är inget som det kommunala bolaget själv hittat på, utan det är i enlighet med kommunfullmäktiges ägardirektiv. Ett ägardirektiv som majoriteten, S, M och C har beslutat.

I Eskilstuna, liksom i många andra städer runtom i landet, råder det främst brist på hyreslägenheter. Framför allt billiga hyreslägenheter.

Därför är det “historiskt” att det kommunala bostadsbolaget nu ska bygga även bostadsrätter. Av de 177 lägenheterna är det 40 radhus som ska säljas som bostadsrätter.

“Att bygga hyresrätter kommer att förbli vår huvuduppgift även i framtiden men det ska verkligen bli spännande att se hur det här bostadsrättsprojektet utvecklas. Det är ett historiskt beslut på K-fast och jag är stolt över att vi nu genom Tuna Brf kan sänka tröskeln till äganderättsmarknaden”, säger Fredrik Elf, vd för K-fast, till Eskilstuna-Kuriren.

Alla är dock inte överens om det förträffliga i att kommunen nu ska förse marknaden med fler bostadsrätter samtidigt som det är en skriande brist på hyresrätter.

Karin Kuutmann sitter i Kommunfastigheters styrelse som representant för Vänsterpartiet. Vid styrelsemötet 2021-04-13 reserverade hon sig mot beslutet att bygga bostadsrätter.

Undertecknad reserverar sig mot beslutet att ombilda 40 radhus i Husby-Vreta 1:75 till bostadsrätter enligt konceptet Tuna BRF.

Skälet till detta är att det inte kan anses gynna bolaget på sikt. Flera hyresrätter behövs i Eskilstuna och detta bör vara bolagets huvudinriktning. I Skogstorp finns få hyresrätter och det bör finnas efterfrågan på radhus att hyra. Som allmännyttigt bostadsbolag ska vi verka för att fler av kommunens innevånare ska få en bostad, men att köpa en bostadsrätt är inte möjligt för många, inte ens med Tuna BRF konceptet. Tillgången till hyresrätter behöver öka och att bygga fler sådana gynnar bolaget på längre sikt genom att det ökar den långsiktiga intjänandeförmågan och bidrar till en starkare position på Eskilstunas bostadsmarknad.

Karin Kuutmann (V)

Till bilden hör också att majoriteten i Eskilstuna kommunfullmäktige tidigare har sålt en stor andel av de kommunägda hyresbostäderna till ett privat fastighetsbolag ägt av den norska riskkapitalisten Ivar Tollefsen, och därmed kastat ut 559 hyresgäster i gapet på en imperiebyggare som gjort sig ökänd runtom i Europa för att köpa upp hyresrätter, “konceptrenovera”, för att sedan höja hyrorna kraftigt.

Ni kan läsa mera om detta i eFOLKET.

Viptorp. En stadsdel som kommunen sålt till en riskkapitalist. Foto. Rolf Waltersson.

PS. Det behöver byggas bostäder i Skogstorp. Positivt är också att bostäderna ska byggas i trä.

Rolf Waltersson

You May Also Like