Tommy Holm, ordförande i Hyresgästföreningen Eskilstuna. Foto: Peter Widén.

Hyresgästföreningen motsätter sej utförsäljningarna

Vi har i eFOLKET med ett flertal artiklar följt det motstånd som utvecklats i Eskilstuna mot de utförsäljningar av Kommunfastigheters bostäder som kommunledningen vill se verkställda. Motståndet kommer från såväl de boende i de berörda områdena (Viptorp är värst hotat där hela bostadsbeståndet planeras att säljas ut) som olika sociala organisationer.

En organisation som deltagit i de gemensamma manifestationerna och som också själv agerar är givetvis Hyresgästföreningen.

eFOLKET har fått en pratstund med föreningens ordförande i Eskilstuna; Tommy Holm.

Hyresgästföreningen motsätter sej utförsäljningarna, men Tommy Holm menar att det är svårt att stoppa kommunledningen som har en majoritet i kommunfullmäktige. Vid privatiseringar försvinner ju framtida hyresinkomster för det kommunala fastighetsbolaget. Renoveringar kan komma att resultera i kraftiga hyreshöjningar. I ett informationsblad varnar också hyresgästföreningen för oseriösa köpare.

Tommy och eFOLKET:s reporter diskuterade också det ihåliga i argumentet att kommunerna behöver sälja ut för att få pengar till vård, skola och omsorg. Att det nu finns brist i resurser i kommunerna beror ju framförallt på de skattesänkningar som regeringarna infört. Om vi hade haft samma skattekvot idag som vi hade 1999 skulle offentliga sektorn ha 240 miljarder mer att röra sej med varje år! Dessa skattesänkningar har främst gått till välbeställda. En förflyttning från offentlig konsumtion (vård och skola) till privat konsumtion. Och nu används alltså denna kris till att motivera att kommuner ska sälja ut bostäder, energibolag med mera.

Tommy Holm och eFOLKET:s reporter var överens om att detta är ohållbart.

Tommy Holm kom också in på att byggandet som nu sker handlar om bostäder med hyror låginkomsttagare har svårt att klara av. Han exemplifierade med de bostäder som nu byggs i kvarteret Nätet, mellan gamla slakthuset och Knut Hellbergsgatan.

Byggbolaget ville ha en årshyra på kvadratmeter på 2000 kronor. Hyresgästföreningen fick ned hyran till cirka 1800 kronor. Det betyder en månadshyra för en lägenhet på 72 kvadratmeter hamnar på 10 800 kronor. Mer än dubbelt jämfört med vad eFOLKET:s reporter idag betalar för sin lägenhet på 72 kvadrat i en äldre men bra och centralt belägen lägenhet inom kommunfastigheter.

Faktum är att inga bostäder byggs för normal och låginkomsttagare i Eskilstuna. Tommy Holm menade att här måste en helt annan bostadspolitik till. Själv har han luftat tanken på ett kommunalt byggbolag men inte märkt någon respons från den politiska gren av arbetarrörelsen som styr vår stad.

Tommy berättar också att Hyresgästföreningen driver en kampanj mot att Kommunfastigheter ska bidra med 22 miljoner till kommunens budget. Man motiverar det med en massa bra saker som kommunen behöver resurser till. Men Tommy menar att på det här sättet blir det bara en extra kommunalskatt för dom som bor i hyresrätter. Alla borde bidra till att täcka de behov man talar om.

Återigen ser vi hur man från makthavarnas sida undviker att peka på vad som verkligen orsakat resursbristen i kommuner och stat; de sanslösa skattesänkningarna.

600 miljoner menar kommunledningen att man ska få in på kommunfastigheters utförsäljning i Viptorp, Skogsängen o.s.v. Av dessa ska bara 300 miljoner stanna i kommunfastigheter, 300 miljoner går in i den kommunala budgeten precis som de 22 miljonerna. Offentliga sektorn ska krympa och stå för att pengar tillförs. Vad händer när dom pengarna är slut? Nya privatiseringar?

Tommy är också bekymrad över centerns och liberalernas krav på marknadshyror. Om hyresgäströrelsen mister sina förhandlingsrättigheter och “marknaden” ska sätta priset, ja då kommer vi att få se skenande hyreshöjningar menar Tommy. Här måste arbetarrörelsen sätta ner foten.

Peter Widén

Den 25 februari organiserar Hyresgästföreningen en debatt om bostadspolitiken med alla de politiska partierna i Eskilstuna.

Plats: Elit Stadshotellet.
Tid: 18:00.

You May Also Like