Bostadspolitisk debatt

Uppskattningsvis ett 70-tal åhörare bänkade sej när Hyresgästföreningen arrangerade en politikerdebatt på stadshotellet tisdagen den 25/2.

Panelen bestod av Maria Chergui (Vänsterp), Marielle Lahti (Miljöpartiet), Jari Puustinen (Moderaterna), Kim Fredriksson (SD) Bo Hellmark (KD), Leif Torstensson (Socialdemokraterna) och Mattias Stjernström från (C). Liberalerna dök inte upp.

Tommy Holm från Eskilstunas Hyresgästförening hälsade alla välkomna och lämnade över “modererandet” till HGF:s ordförande för hela landet Marie Linder.

Alla paneldeltagare fick hålla en kort inledning och presentera sitt partis syn på bostadsfrågan generellt. Därefter betades tre ämnen av.

  1. Vad anser de olika partirepresentanterna om den beslutade utförsäljningen av 577 bostäder bland andra hela beståndet i Viptorp.
  2. Vad anser politikerna om införandet av marknadshyror?
  3. Vad anser de politiska representanterna om kravet att de som vill flytta in i Fröslunda, Brunnsbacken och Lagersberg inte får uppbära försörjningsstöd eller andra bidrag. Det som kommit att kallas “inkomstkravet”.

På den första frågan var det Vänsterpartiets Maria Chergui och MP:s Mariell Lahti som deklarerade sitt klara motstånd mot utförsäljningarna. Maria hänvisade till det motstånd som växt fram i Viptorp. Hon menade att beståndet är i behov av renoveringar men varför kan dessa inte utföras av det kommunala Bostadsbolaget. (K-Fast). Nu riskerar man att få riskkapitalister som nya ägare, endast intresserade av renoveringar som kan ge maximala hyreshöjningar.

De övriga partierna stödde utförsäljningen om än med varierande entusiasm. Från moderaternas Jari Puustinen som inte kunde dölja sin nyliberala längtan att privatisera till socialdemokraten Leif Torstensson som efter mycken tvekan sade sej kommit fram till att stödja utförsäljningen.

De borgerliga (M, SD, KD, C) menade att man sökte seriösa långsiktiga privata köpare. Men ingen kunde garantera att det företag som köper upp Viptorp inte säljer vidare till ett annat bolag och där har kommunen ingen makt över vem det blir.

Det var märkligt att höra det borgerliga blocket tala om nödvändigheten att få in pengar till välfärden. Maria Chergui kunde enkelt slå sönder det argumentet Vad händer när dom pengarna använts? Frågade hon. Blir det nya utförsäljningar då?

Faktum är ju att kommuner över hela landet saknar resurser. Men den grundläggande orsaken till det är ju de enorma skattesänkningarna som borgarregeringarna (och även socialdemokraterna) drivit igenom. Den offentliga sektorn (stat, kommuner och regioner) skulle haft 240 miljarder mer att röra sej med varje år om vi hade haft kvar den skattekvot vi hade 1999. Bara värnskattens avskaffande kostar oss 6 miljarder varje år.

Marie Linder ställde två olika frågor om marknadshyror.

  1. Vilka av er vill införa marknadshyror i nybyggnationen.
  2. Vilka av er vill införa marknadshyror i hela bostadsbeståndet.

Moderaterna och KD svarade “Ja” på båda. En person i publiken frågade hur man kan föreslå något så tokigt. Redan nu är det ju så att det inte byggs bostäder som låginkomsttagare har råd att bo i. Med marknadshyror kommer hyrorna att raka i höjden ytterligare. Det som krävs är ju det motsatta, en kraftfull politisk styrning för att få fram billiga men bra bostäder.

När det gällde den tredje frågan så var det återigen V och MP som motsatte sej “inkomstkravet” och resten som förordade det. Leif Torstensson återigen med vånda.

De borgerliga (SD, KD , C och M) försökte till att början med att linda in sin klasspolitik i fraser om att bryta segregeringen. “Det är inte bra med trappuppgångar där ingen har ett arbete”. Hur de lättare skulle få arbete om de berövas sin bostad undrade Maria Chergui och fick naturligtvis inget svar. Och i sina följande inlägg så kastade borgarna masken kan man nog säga. Nu handlade det om att “ställa krav” på att folk inte ska gå på bidrag. Bilden av arbetslösheten som de arbetslösas eget fel målades upp.

Visst kan man leta upp fall med bidragsfusk men att förklara massiv strukturell arbetslöshet med att de arbetslösas inte fått tillräckliga krav på sej är så lågt så att flera åhörare tog sej för pannan. Vi har ett kapitalistiskt samhälle som skapat en permanent hög arbetslöshet. Problemet ligger hos de som försvarar detta system. Herrarna Puustinen, Fredriksson, Hellmark med flera.

Vi kan konstatera att Marie Chergui fick applåder efter i princip alla inlägg. Marielle Lahti fick också applåder. För övriga saknades bifall från publiken. Vilket speglade vilka som vann debatten och vilka som stod på de närvarande hyresgästernas sida.

Peter Widén

You May Also Like