Har inte så bra minne. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

Vänsterpartiet KU-anmäler Ann Linde – “Sprider en felaktig bild av svensk vapenexport”

Vänsterpartiets utrikespolitiske talesperson Håkan Svenneling har gjort en KU-anmälan mot utrikesminister Ann Linde. Han menar att utrikesministern försöker vilseleda om den svenska vapenexporten.

Bakgrunden är att när Ann Linde vid ett seminarium på Olof Palmes Internationella Center för drygt en månad sedan fick en fråga om hur hon ser på kritiken av Sveriges krigsmaterielexport till de stridande parterna i Jemenkriget svarade hon:

“Då är det så att just i sådana länder som till exempel Saudiarabien och andra så är det otroligt stränga regler för att man över huvud taget ska få göra det. Nu kan jag inte det i huvudet, men det är ju många år sedan som man hade några vapenexportaffärer dit”, svarade Ann Linde enligt uppgift i Dagens Industri 28 januari 2022.

“Jag tycker det är allvarligt. Regeringen har under en lång tid pratat om vapenexporten på ett sätt som varit vilseledande och allvarligt”, kommenterar Håkan Svenneling.

Som underlag för sin KU-anmälan hänvisar Håkan Svenneling till uppgifter från Inspektionen för Strategiska Produkter, ISP, som visar att Förenade Arabemiraten var det största mottagarlandet av svensk vapenexport 2020, och att en femtedel av Sveriges totala krigsmaterielexport gick till länder som är parter i Jemenkriget.

“Dessutom har nya utförseltillstånd beviljats till både Saudiarabien och Qatar under 2020”, säger Håkan Svenneling.

För egen del misstänker jag att Ann Linde bluffar när hon säger att “det är ju många år sedan som man hade några vapenaffärer dit”. Hon får det att låta som att vapenförsäljningen upphört till dessa länder. Men hon kanske menar att 2020 är “många år sedan”?

Det vore högst anmärkningsvärt om utrikesministern var så okunnig i en så viktig fråga om hur den svenska vapenexporten ser ut när det gäller de stridande parterna i Jemenkriget. Inte minst med tanke på att Förenade Arabemiraten var den största köparen av svenska vapen 2020.

På listan över vapenkunder 2020 finns även Saudiarabien och Qatar med.

Vapenhandeln ökar – Saudiarabien köper mest” är den braskande rubriken i Svenska Dagbladet 2020-03-09.

Hur kan utrikesminister Ann Linde ha missat detta?

Dessutom var ju “stopp för vapenförsäljning till diktaturer som deltar i Jemenkriget” en av punkterna, punkt 70, i januariavtalet mellan S, Mp, C och L.

Statistik över svensk vapenexport som redovisas av bland andra Svenska Freds visar dessutom att under de senare åren har en allt större andel av exporten gått till länder som är “delvis ofria” eller “ofria”, vilket är en något förskönande omskrivning av diktaturer.

Vad som gör frågan om svensk vapenexport så “känslig” är hyckleriet och dubbelmoralen. I princip är all vapenexport förbjuden. Men det kan göras undantag. Dock får svenska vapen inte säljas till länder som är inblandade i krig eller väpnade konflikter, inte till diktaturer eller till länder som bryter mot mänskliga rättigheter.

Håller man fast vid den regeln blir det inte många länder kvar att sälja vapen till.

Så här ser 10-i topp-listan ut för svensk vapenexport 2020:

  • Förenade arabemiraten
  • USA
  • Brasilien
  • Pakistan
  • Ungern
  • Tyskland
  • Tjeckien
  • Nederländerna
  • Indien
  • Norge

Den svenska vapenexporten 2020 var på 16,3 miljarder kronor.

Lästips:

PS. Med anledning av den här KU-anmälan skriver Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen på sin Facebooksida 31 januari 2022:

“Utrikesminister Ann Linde har tidigare fått kritik av Konstitutionsutskottet för att ha spridit felaktiga uppgifter om vapenexport. Nu anmäls hon igen för uttalanden om svensk vapenexport till stridande i Jemenkriget…

Ann Linde får det att verka som att Sveriges vapenexport till de stridande i Jemen upphört. I själva verket var Förenade Arabemiraten Sveriges största vapenkund 2020…

Detta borde Linde som utrikesminister ha koll på. Upprepade felaktigheter som dessa kan inte uppfattas som någonting annat än att utrikesministern försöker blanda bort korten för att undvika kritiken om Sveriges dubbla roller som medlare i konflikten och som vapenexportör”.

Rolf Waltersson

You May Also Like