Ingen “banarepublik”, förvisso. Däremot en kärnvapenbestyckad profitjagande och till tänderna rustad supermakt med ambitionen att dominiera världen. Bildskapare: Gerd Altmann / Pixabay.

”USA är inte en bananrepublik”, sa Oscarsson (kd)

Denna artikel av eFOLKET-samarbetaren Anders Fraurud  har tidigare varit publicerad på författarens egen blogg Pepprat Rödgrönt.

Avtalet med USA, som artikeln handlar om, kan läsas i sin helhet här.

Anders Fraurud:

Den 5 juli förra året undertecknade Natoländernas ambassadörer Sveriges och Finlands anslutningsprotokoll som innebar att länderna då var “officiellt inbjudna medlemmar”. Samtidigt överlämnade Sveriges dåvarande socialdemokratiska regering en avsiktsförklaring – ett “Letter of intent” – till Nato, undertecknat av utrikesminister Ann Linde (S).

I avsiktsförklaringen skrev regeringen att:

Sverige accepterar Natos inställning till säkerhet och försvar, vilket inkluderar den avgörande roll som kärnvapen spelar, och har för avsikt att delta fullt ut i planeringsprocessen för Natos militära struktur och kollektiva försvar, samt är berett att sätta in styrkor och förmågor för alla alliansens uppdrag”.

Att Sverige accepterade Natos användande av kärnvapen och var villigt att fullt ut delta i både planering och uppdrag kände jag då som att det sista av Sveriges roll som en fredsnation dog. Som en konsekvens av detta nya sätt att tänka avstod Sverige också i november i år från att delta i FN:s konferens om kärnvapenförbud. Motiveringen var att konventionen om förbud mot kärnvapen är oförenlig med Nato:s principer.

Nu tar högerregeringen ytterligare ett steg på Nato-spåret.

Den 6 december undertecknade Sverige ett mycket långtgående militärt samarbetsavtal med USA kallat DCA. Avtalet innebär att USA ska ges obegränsad tillgång till 17 svenska militärbaser* både anläggningar för flyg- som flott- och landstridskrafter. Och något stopp för kärnvapen på svensk mark finns inte i avtalstexten. Avtalet ska godkännas av riksdagen men det finns inget som talar för att det skulle stoppas där.

Det finns flera saker att säga om själva avtalet. Men först av allt så handlar det om hur vi ser på och uppfattar USA:s roll i världen och om vi minns alla direkta och indirekta inblandningar med våld mot andra länder. Att USA:s statsledning aldrig tvekat att våldsamt undertrycka regeringar eller rörelser som de ansett hota USA:s globala makt och ekonomiska intressen eller ge stöd till olika vidriga regimers undertryckande av demokrati och social rättvisa så länge de tjänade USA:s intressen.

Jag såg kristdemokraten Mikael Oscarsson debattera avtalet på Aktuellt med vänsterpartiets Håkan Svenneling.  Oscarsson sa (som ett argument för avtalet) att “det är ju inte en bananrepublik, det är USA”. Just det, tänkte jag då. Det är den världsmakt som med överlägsen ekonomisk och militär styrka styr och styrt alltför mycket i världen och styrt över just flera så kallade “bananrepubliker”. Och i det här fallet är det mera Sverige som har rollen som bananrepublik.

USA:s imperialism är den “elefant i rummet” som knappt ens vänsterpartiets ledande företrädare längre vågar nämna. För det är som forskaren Frida Stranne och statsvetaren Trita Parsi säger i en bra artikel i GP. Något avgörande hände (mycket snabbt) i samband med ”Nato-processen I Sverige:

Sverige gick in i en fas av historierevisionism där Putins olagliga invasion av Ukraina motiverade en fullständig whitewashing av USA:s agerande som supermakt. Det ansågs obefogat att diskutera hur ett amerikanskt ledarskap har sett ut bakåt och vilka riskerna är framåt. Att lyfta alla amerikanska övertramp – från Vietnam till Irak – ansågs plötsligt omotiverat och missriktat eftersom Ryssland kunde beskrivas som långt värre … Det synliggör en naivitet bland svenska beslutsfattare och opinionsbildare om vilka intressen som styr USA:s alltmer oförutsägbara utrikespolitik.
Detta är det grundläggande och allvarliga med avtalet. Vi behöver inte ens nämna vad det skulle innebära ifall en ful fisk återvänder från vassen …

Sådant som att amerikanska soldater och deras medföljande anhöriga kommer leva under USA:s lagar och alltså inte kunna ställas inför rätta i Sverige ifall de begår brott, är naturligtvis också illa. Men det är inte det avgörande. Det speglar däremot det grundläggande underordnade förhållande som Sverige upprättar till supermakten. Grundfrågan är vem som avtalet ingås med.

Logiken i avtalet är ju densamma som med ansökan om Nato-medlemskap. Sverige ska bli säkrare om vi framstår som knutna till den starkaste militärmakten i världen. Det ska vara “avskräckande”. Något som bygger på tanken om hotet från Ryssland mot Sverige och att avskräckning är effektivt för att skapa fred.

Men Ryssland har varken resurser eller ambitioner att under överskådlig tid angripa Sverige. Det har nog med kriget mot Ukraina och Sverige tillhör inte det gamla ryska imperium som den ryska statsledningen drömmer om.

Däremot framstår säkert Sverige som mer hotfullt när det både lierar sig med Nato och tillåter USA att använda landet som uppmarsch-område. Jag tror alltså inte att vi blir säkrare i denna mening.

Men det finns en annan sida av saken. Sverige är numera speciellt med vår högerregering väl inordnat i USA:s maktsfär. Att följa storebror och aldrig avvika från det är en ledande princip.

Men för oss som hoppas att det ska vara möjligt att en dag skapa en annan ordning än den nuvarande finns det här en annan sak att vara ordentligt oroad över. Vad händer den dag då vi har en regering som inte villigt följer i USA:s ledband. Vad händer med en vänsterregering som vill socialisera delar av näringslivet, som vill nedrusta militären men upprusta välfärden?

I artikel 6, Säkerhet, står det i avtalet att

I enlighet med artikel VII.10 i Nato SOFA ger Sverige amerikanska styrkor tillstånd att utöva de rättigheter och befogenheter som krävs för amerikanska styrkors användning, drift eller försvar av eller kontroll över överenskomna anläggningar och områden genom att vidta nödvändiga och proportionerliga åtgärder, däribland åtgärder för att upprätthålla eller återställa ordningen och skydda amerikanska styrkor …”

Därefter står det:

Under exceptionella omständigheter får amerikanska styrkor, i enlighet med gemensamt godkända säkerhetsplaner, vidta nödvändiga och proportionerliga åtgärder bortom den omedelbara närheten av de överenskomna anläggningarna och områdena för att upprätthålla eller återställa säkerheten för och försvaret av de amerikanska styrkorna samt kontinuiteten i deras verksamhet.”

Läs en gång till och fundera.

USA:s militärmakt har utövat mycket våld genom tiderna med hänvisning till just ”säkerheten”. Imperiets säkerhet.

________________________________

 Överenskomna anläggningar och områden:

• Berga: regementsområde och övningsområde

• Boden: regementsområde och övningsområde

• Halmstad: regementsområde och flottiljområde

• Härnösand: övningsområde och hamn

• Kiruna: militärläger och övningsområde

• Kristinehamn: regementsområde och övningsområde

• Kvarn: militärläger och övningsområde

• Luleå: flottiljområde

• Ravlunda: militärläger och övningsområde

• Revingehed: regementsområde

• Ronneby: flottiljområde

• Såtenäs: flottiljområde

• Uppsala: flottiljområde

• Vidsel: flygplats och test-och evalueringsområde

• Visby: regementsområde och övningsområde

• Älvdalen: militärläger och övningsområde

• Östersund: militärläger och övningsområden

Andra eFOLKET om USA-avtalet:

Ställningstagande av Vänsterpartiets ledning om USA-baser vållar uppmärksamhet och kritik inom egna leden – eFOLKET, 7 december 2023.

Om det kuppartade beslutet rörande 17 USA-baser Sverige – eFOLKET, 9 december 2023.

“Med tillgång till militärbaser i Sverige kan USA agera snabbare utan att behöva vänta in beslut från Nato” – eFOLKET. 2023-12-06.

Avtal om USA-baser i Sverige undertecknat – USA:s personal på baserna ska stå över svensk lag – eFOLKET 5 december 2023

Avtal klart: USA ska upprätta militärbaser i Sverige – eFOLKET 2 november 2023

Hot om kärnvapenkrig allvarlig följd av avtal med USA om försvarssamarbete – eFOLKET 8 november 2023

Sverige invaderas nu av USA, lugnt, stilla och avtalsenligt – citat ur Göran Greiders ledare i Dala-Demokraten; eFOLKET 11 december 2023.

You May Also Like