Foto: Defence-Imagenary / Pixabay.

“Med tillgång till militärbaser i Sverige kan USA agera snabbare utan att behöva vänta in beslut från Nato”

Det har redan uppmärksammats i media om avtalet mellan Sverige och USA som stipulerar att USA ska få fritt tillträde till svenska militärbaser. Avtalets tillkomst har också tidigare behandlats i  eFOLKET. (se lästips)

Nu är alltså avtalet undertecknat. Under högtidliga former i rövarkulan Pentagon har försvarsminister Pål Jonson (M) och USA:s försvarsminister Lloyd Austin undertecknat överenskommelsen om “fördjupat militärt samarbete”.

Om avtalet godkänns av den svenska riksdagen, där det krävs tre fjärdedels majoritet, ”ger det USA möjlighet att agera snabbare utan att behöva vänta in beslut i Nato om Nato som allians ska agera”, som det står i ett telegram från TT. (se lästips)

På en fråga från en Mikael Eriksson, reporter på P4 Blekinge om avtalet innebär att även kärnvapen kan utplaceras på svenskt territorium, svarar Pål Jonson (M) undanglidande:

Det finns inte några förväntningar varken från USA eller Sverige att kärnvapen skulle vara aktuellt att lagra i Sverige.

Men om det skulle bli aktuellt, då är det fritt fram om man inte har ett förbud mot kärnvapen i avtalet.

Norge har ett motsvarande avtal med USA. Där får USA tillgång till 4 militärbaser, att jämföra med de 17 militärbaser i Sverige som kommer att stå till den amerikanska krigsmaktens förfogande..

Men den största skillnaden är att Norge i sitt avtal har inskrivet att kärnvapen inte får placeras på norskt territorium i fredstid.

Även Danmark och Island har motsvarande förbehåll – inga kärnvapen i fredstid.

Finland och Litauen har lagstiftat om förbud mot kärnvapen på sina territorier i både freds- och krigstid.

Så bland de nordiska länderna sticker Sverige ut som det enda land som inte vill förbjuda kärnvapen på svensk mark, inte ens i fredstid.

Att inte säga nej till det innebär väl att man snarare välkomnar kärnvapen på svensk mark. Ska man ingår i en kärnvapenallians ska man väl ”löpa linan ut”.

Danmark och Norge har dessutom det förbehållet att ”i fredstid får inte utländska trupper vara permanent baserade i landet”.

I en kommentar till avtalet mellan Sverige och USA säger Jacob Westberg, docent i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan:

Det här är en historisk vändning. Avtalet öppnar upp på bred front för Sverige som uppmarschområde, och förstärker bilden av Sverige som uppmarschområde.

Jag hade förväntat mig att docenten i krigsvetenskap skulle få en följdfråga från reportern: ”Tycker du det är bra eller dåligt med den här historiska vändningen, och att Sverige nu blir ett uppmarschområde där USA kan agera snabbare utan att behöva invänta några Nato-beslut?”

Men någon följdfråga fick docenten i krigsvetenskap inte.

För egen del blir jag både förbannad och livrädd. Man behöver inte vara docent i krigsvetenskap för att begripa att det här gör Sverige till måltavla för “den lede fienden” (Ryssland).

Det är ytterligare ett led i den vansinniga militariseringen som gör hela världen farligare, och som dessutom ökar risken för att kärnvapen kommer att användas. Även den uppskruvade krigsretoriken ökar risken för att kärnvapen kan avfyras av misstag.

Idag lyssnade jag som vanligt på Ring P1. En dam ringde in och var förskräckt över detta avtal och vad det kan leda till. Hon arbetade för organisationen Svenska läkare mot kärnvapen, och hade också hållit kurser i freds- och konfliktfrågor. Hon menade att om militär upprustning fungerar som ”avskräckning” som en del påstår, skulle vi inte ha några krig.

Hon fick mothugg av en annan inringare, som råkade vara en man med efternamnet Wachtmeister. Denne herre, uppenbarligen tillhörande den tyskbaltiska adelssläkten som invandrade från estniska Dagö på 1500-talet, påstod att är man mot US-amerikanska trupper i Sverige så är man “Putinkramare”. Denna slappa dumhet framsades förstås med överklassens karaktäristiska, dryga besserwissertonfall.

I lästipset från Aftonbladet kan ni se några bilder från Pentagon när avtalet undertecknas. I övrigt en intetsägande artikel från Aftonbladet där man bara “konstaterar fakta” utan att redogöra får några synpunkter på vad avtalet innebär. Gör det Sverige, och världen säkrare? Eller bidrar det till ytterligare spänningar och polarisering som gör Sverige otryggare?

Rolf Waltersson

Lästips:

USA får tillgång till baser i Sverige – Syre/TT 6 december 2023

Nytt avtal ger USA tillgång till svenska militärbaser – P1 Morgon – Sveriges Radio 6 december 2023 (här kan ni lyssna till Pål Jonson (M) och Jacob Westberg, docent i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan)

Historiskt försvarsavtal mellan USA och Sverige – Nyheter (Ekot) Sveriges Radio 6 december

Sverige och USA i nytt försvarssamarbete: Historisk dag – Aftonbladet 6 december 2023 (Här kan ni se bilder från Pentagon)

Avtal om USA-baser i Sverige undertecknat – USA:s personal på baserna ska stå över svensk lag – eFOLKET 5 december 2023

Avtal klart: USA ska upprätta militärbaser i Sverige – eFOLKET 2 november 2023

Hot om kärnvapenkrig allvarlig följd av avtal med USA om försvarssamarbete – eFOLKET 8 november 2023

Om släkten Wachtmeister – Wikipedia

 

You May Also Like