Sverige invaderas nu av USA, lugnt, stilla och avtalsenligt

Amerikansk militär får nu möjlighet att lagra vapen och utrustning i Sverige. Troligen får de möjlighet att också bygga egna anläggningar i Sverige. Den militära supermakten USA har idag omkring 750 militärbaser runtom i världen, där amerikansk lag råder. De utgör det amerikanska imperiets vapenstinna utposter och nu inordnas även Sverige slutligen i Pentagons militära nät.

Liknande eller kanske rentav samma avtal har snart också Finland, men där har i alla fall enstaka kritiska röster höjts. Även i Norge har det demonstrerats mot avtalet. Kritikerna menar att den nationella självständighet går förlorad men påpekar också det faktum att de amerikanska soldater som vistas i Sverige eller Finland kommer att lyda under amerikansk lag, inte inhemsk lag.

Det betyder att om en amerikansk militär begår ett brott – t ex våldtäkt eller stöld – så kan hen inte ställas inför rätta här…

De här avtalen går egentligen utöver det som krävs efter ett Natomedlemskap. Men Nato är samtidigt i grunden styrt av USA – det operativa högsta befälet är alltid en amerikansk general eller amiral – och det avtal som nu skrivs är på många sätt en logisk fortsättning av det svenska Natointräde som eftersträvas.

Jag anser att det är ett misstag av historiska proportioner att Sverige vill bli medlem av Nato. Världen idag behöver fler länder som står någorlunda fria mellan de stora militärblocken. Ett svenskt Natointräde innebär också att kampen för nukleär nedrustning försvagas. Nato är för övrigt heller inte bara, som det brukar heta, enbart en försvarsallians – i flera fall har Nato lett krig och anfall. Den elva veckor långa bombningen av Serbien var Nato-ledd, utan FN-mandat. Även i Libyen och Irak har Nato varit direkt aktivt.

Militariseringen tilltar i världen. Enorma summor spenderas på militära utgifter och det i en tid när alla tillgängliga resurser borde gå till grön omställning och välfärd. Det har aldrig i modern tid varit så lätt för regeringar att få loss pengar och resurser till upprustning – och samtidigt så svårt att få loss pengar till välfärd och grön omställning…

När Ryssland angrep Ukraina 2022 fick världen och svenska folket en chock och chocken över det brutala imperialistiska ryska anfallskriget består. Det är inte konstigt. Men det är också häpnadsväckande att alliansfrihetens ideal över en enda natt helt blåste bort och att svenska politiker nästan unisont stod beredda att äntra en kärnvapenallians. Rädsla, inte förnuft, har styrt hela processen.

Sverige invaderas nu av USA. Lugnt, stilla och avtalsenligt.

-Göran Greider, ledare i Dala-Demokraten

Läs mer https://www.dalademokraten.se/2023-12-05/usa-invaderar-sverige