Bildskapare: Gerd Altmann / Pixabay.

Avtal klart: USA ska upprätta militära baser i Sverige

Avtal har nu träffats mellan Sverige och USA om US-amerikanska militärbaser i Sverige. Och inom en snar framtid kommer de svenska lagarna som möjliggör USA-baser i Sverige att träda i kraft.

Hur många baser det handlar, och var de kom att vara placerade, kommer att tillkännages då de båda regeringarna undertecknat avtalet. Det väntas ske inom någon månad.

Avtalet väntas innefatta en klausul om att US-amerikansk personal som begår brott i Sverige inte ska kunna lagföras av det svenska rättsväsendet. US-amerikansk jurisdiktion ska gälla. Detta är i linje med de avtal som USA slutit med andra länder vad gäller militärbaser och militära operationer.

Att de orter som kommer att drabbas kommer att ges möjlighet att lägga in kommunalt veto kan med stor sannolikhet uteslutas.

Utvidgningen av NATO och utplaceringen av egna baser har varit en linje som Washington följt målmedvetet sedan Sovjetunionens kollaps 1991. För Washington har ledstjärnan varit att säkra sin egen icke ifrågasatta dominans. Idag har USA omkring 800 militära baser runt om i världen, och en massiv marin närvaro i haven.

Från USA har uttryckts att man ser Kina som den strategiska huvudmotståndaren, och Sveriges statsminister har nyligen offentligt sagt att man delar den kärnvapenbestyckade allierade supermaktens åsikt om att Kina, förutom Ryssland, är “huvudmotståndare”.

Den svenska regeringen är även överens med NATO-ledningen om att en mycket viktigt uppgift just nu är att kraftigt öka vapenproduktionen i Europa.

I likhet med Washington och NATO anser den svenska regeringen också att den pågående terroristiska massakern på palestinska civila är ett välavvägt (“proportionerligt”) försvar från Israels sida.

Sveriges NATO-inträde innebär för USA att den kärnvapenbestyckade supermakten bygger ut och konsoliderar sin kontroll över lyhörda och lydiga vasaller.

På den svenske överbefälhavaren Micael Bydéns inrådan har Sverige i diskussionerna med NATO inte framfört några förbehåll  gällande militära baser eller utplacering av kärnvapen på svenskt territorium. Baser blev det. Hur det blir med kärnvapen på svensk mark återstår att se.

You May Also Like