Bildskapare: Gerd Altmann / Pixabay

Bolagsvinsterna inom den privatiserade välfärdssektorn har kryddats med “extravinster” baserade på fusk

Att privatiseringarna inom skola,vård och omsorg inneburit att skattemedel runnit in i privata profitörers fickor och ovanpå det öppnat för omfattande fusk är ingen hemlighet. Dessutom har rent kriminella nätverk nu upptäckt möjligheterna till “extravinster” som det redan i sig kritiserade systemet med privatiserad drift och bolagsvinster inom välfärdssektorn dukar fram.

Ett av de senaste fallen med misstänkt fusk är det privata bolaget Capios agerande i Stockholmsregionen. Capio driver verksamhet på äldreboenden i regionen. En tidigare anställd har nu agerat visselblåsare och har till SVT meddelat att Capio, enligt hens mening, tjänar grova pengar på rent fusk. fusket ska ha gått till på följande sätt: När en Capio-läkare besöker en boende kan det vara ett planerat besök eller ett akutbesök. Är det ett akutbesök taxerar Capio ut 750 kronor extra. Capio rapporterar besöken som akutbesök i nära 25 procent av fallen. En konkurrent registrerar runt 9 procent. Visselblåsaren menar att 25 procent är fullständigt galet. Hen menar att en realistisk siffra bör ligga runt ett par procent.

Capio gjorde mellan 2016 och 2022 nästan 163 000 besök. 40 000 registrerades som akutbesök . Lågt räknat handlar det enligt SVT om 28 miljoner i extra intäkter.

Visselblåsaren menar att de pengar som vinns genom fusket delas mellan läkaren och Capio. En läkare kan på detta sätt få 10 000 kronor extra i månaden.

Både Capio och regionen har tillsatt en utredning.

Idag är Capio en del utav sjukvårdskoncernen Ramsay Santé, en ledande vårdgivare i fem länder. Ramsay Santé ägs i sin tur av den australienska sjukvårdsaktören Ramsay Health Care samt Prédica, som är en del av Crédit Agricole.

Peter Widén

You May Also Like