Löfven höll sommartal i Eskilstuna

På söndagen höll Stefan Löfven sitt sommartal i Eskilstuna. De människor som letat sig dit, och i och med det ställer upp som åhörare, uppskattas till omkring 500-600. Åhörarna värms upp med uppträdande av artisten, och tidigare Melodifestivalstävlande, Caroline Af Ugglas. Af Ugglas varvar sitt sånguppträdande med pedagogiska instruktioner, där hon visar publiken hur man artikulerar och hur man ska hantera struphuvudet vid effektiv sång.

När Af Ugglas tackat för sig och lämnat scenen kliver Hans Ekström upp. Ekströms vistelse framför åhörarna blir mycket kort, han äntrar endast scenen för att välkomna statsministern till Eskilstuna. När så riksdagsledamoten försvunnit ur åhörarnas synfält står där istället en regeringsföreträdare. Det är dags för Löfven att ta till orda.

Löfven börjar med att fördömma terrorattacken i Barcelona. Och lika snabbt som han inleder sitt tal blir det tyst igen – Löfven ber om en tyst minut för offren. Efter den tysta minuten börjar den politiska agitationen. Statsministern lyfter fram regeringens arbete med att lappa ihop det som Alliansen förstörde under sina åtta år. Löfven säger att regeringen tagit tag i och åtgärdat asylpolitiken, de har ökat tillväxten och satt många unga i jobb, de har också bibehållt och åter förstärkt den svenska modellen.

Löfven nämner den franska presidenten Macron, som under ett möte nyfiket frågat Löfven hur Sverige egentligen lyckas med sin starka ekonomiska tillväxt och välstånd. Löfven säger att svaret han gav Macron är att Sverige präglas av öppenhet, nyfikenhet och solidaritet. Vi räds inte inspiration och intryck från andra länder och kulturer, och vi räds inte heller att förnya oss.

Sedan nämns en resa till Auschwitz som statsministern gjorde ihop med förintelseöverlevare under sommaren. Löfven förklarar hur starkt det påverkade honom. Problemen med antisemitism belyses, antisemitismen är tyvärr stark bland vissa av våra medborgare. Därför kommer regeringen att anslå att alla skolklasser ska kunna resa till Auschwitz på studiebesök.

Längre fram i talet klämmer Löfven fram dagens stora avslöjande: regeringen kommer satsa 2 miljarder på polisen nästa år, den största satsningen under 2000-talet.

Statsministern avslutar sitt tal med att säga att han vill ha fler aktiva medborgare inom politiken. Politiken byggs inte av politikerna, utan av alla.

You May Also Like