Demonstration för bra förlossningsvård

Söndagen 20 augusti anordnades i 15 städer manifestationer för god graviditets- förlossnings- och eftervård. En utlösande faktor har naturligtvis kampen mot BB-nedläggningen i Sollefteå varit. Kravet på fungerande BB-avdelningar inom rimligt avstånd för alla har därför naturligtvis varit central i demonstrationerna. Men också själva kvalitén på vården.

Demonstrationen i Eskilstuna organiserades av en aktionsgrupp med Lovisa Lindström och Linda Tjärnberg i spetsen. Båda dessa talade vid demonstrationen. Talade gjorde också Tillsammans Eskilstunas representant Natalie Söderberg. Den senare drog ner mest ovationer och bifall då hon var den talare som klarast gjorde kopplingen mellan den nyliberala utförsäljnings och nedskärningspolitiken och de ökade bristerna inom förlossningsvård och sjukvård.

Flera brev lästes upp. Brev skrivna av kvinnor som farit väldigt i sitt möte med förlossningsvården. Just oförmågan att ta hand om förlossningsskador och uppkomst av förlossningsskador som inte borde fått uppstå var genomgående i breven. Också hur dessa skador skambeläggs så att de som råkar ut för dem döljer sin situation. En av brevskrivarna, Lina Lindfyr, ville själv läsa upp sitt brev som liksom de andra med full kraft visade på en situation som inte längre kan tolereras.

Deltagarna, som var minst 150 personer, marscherade också genom centrala Eskilstuna. Arrangörerna såg uppslutningen som en stor framgång och lovade att fortsätta kampen.

You May Also Like