Bellmansplan/Brunnsbacken – ett av Kommunfastigheters största bostadsområden i Eskilstuna. Här ska Securitas bli mer synliga under kvällar och helger…

Kfast och Securitas startar Eskilstunas första trygghetsjour!

Nu är det klart att Securitas blir Kommunfastigheters nya partner för ett tryggare Eskilstuna. Tillsammans ska de båda aktivt arbeta med trygghet genom en ökad närvaro i olika bostadsområden i hela Eskilstuna och Torshälla. Man kallar det för en unik satsning för stadens trygghet.

Kommunfastigheter är Eskilstunas kommunägda fastighetsbolag och finns runt om i hela kommunen med över 7000 lägenheter i drygt 20 olika områden.

– Trygghet är en prioriterad fråga för oss och det känns stort att kunna gå in i den här ambitiösa och unika satsningen för vår stad, säger Mirja Cervin som är affärsområdeschef på Kommunfastigheter (Kfast).

Arbetet bygger på att trygga och vuxna förebilder ska finnas på plats när ordinarie personal gått hem för att prata med personer som rör sig i Kfast bostadsområden för att skapa relationer.

Ska stötta upp under kvällar och helger

– Det här är ett sätt att öka närvaron av trygga vuxna i våra bostadsområden även på kvällar och helger, berättar Mirja.

– Det här uppdraget är såklart mycket ärofyllt för oss då vi givetvis vill vara med och skapa trygghet i de här områdena. Vi hoppas att detta kan tillföra ett lugn och en större trygghet för Eskilstunas invånare, säger Fredrik Pallin, avdelningschef på Securitas.

Trygghetsjouren kommer att påbörja sitt arbete med start den 1 juni och finnas tillgänglig i alla bostadsområden hos Kfast.

Trygghetsjourens huvuduppgifter

Trygghetsjouren kommer att arbeta inom fem områden: närvaro i bostadsområden, hantering av störningsanmälningar från hyresgäster, trygghetsvandringar, vara behjälplig vid dörrknackning för olovlig andrahandsuthyrning samt rapportering till EST (effektiv samordning för trygghet) för att Eskilstuna Kommun ska få en samlad bild av tryggheten i staden. Personalen kommer att ha ändamålsenlig bakgrund och erfarenhet från att arbeta med människor i olika livssituationer. Man kommer att vara klädd i en mer civil klädsel än de ordinarie väktare som arbetar med säkerhet, men med tydliga logotyper och ID-kort för att lätt bli igenkända runt om i bostadsområdena.

You May Also Like