Kubanska forskare skriver öppet brev till president Biden

President Joe Biden:

Du talade nyligen om Kuba och dess vaccinationskampanj vid en presskonferens i Vita Huset där du sa:

Jag är beredd att ge ett betydligt antal vaccin om en internationell organisation administrerar dessa vaccin och gör det på ett sätt så att den vanlige medborgaren får tillgång till dessa vaccin.

Du kallade också Kuba för en “failed state”.

Dessa uttalanden förvånade många, också dem i USA som har förstahandserfarenhet av Kubas hälsovårdssystem. Dina ord stör också de kubanska hälsovårdsarbetare som är i frontlinjen och riskerar sina liv för att kontrollera Covid-19 epidemin i vårt land (Kuba).

Dina ord speglar inte den kubanska verkligheten och vi beklagar att illasinnade personer ger felaktig information och påverkar dina beslut. Som forskare, läkare och ansvarstagande medborgare menar vi att man i USA ska kolla de uppgifter som du framförde.

Det första påståendet: Internationell inblandning behövs för att kubanerna ska få vaccin.

Det andra: Kubas svar på pandemin har varit usel, symptomatisk för en misslyckad stat, “failed state”.

Det tredje: Leveranser av vaccin från USA är enda sättet att garantera vaccination  av Kubas 11 miljoner invånare, mot covid-19.

Låt oss gå igenom detta ett efter ett.

Det första antagandet, att det behövs utländsk inblandning för att alla kubaner ska få tillgång till vaccin, utgår ifrån att vaccinationsprogrammet i Kuba är ineffektivt och diskriminerande. Men fakta stöder inte den uppfattningen.

Faktum är att såväl UNICEF som WHO har bekräftat att barnvaccinationer når drygt 99 procent. Vaccinationer är en del av Kubas hälsovårdssystem och når alla gratis oavsett ekonomisk situation, politisk uppfattning, religion, kön eller ursprung.

Det nationella vaccinationsprogrammet startade 1962 och täcker hela landet. Sedan 1999 skyddas alla kubaner mot 13 livsfarliga sjukdomar, inklusive difteri, stelkramp och kikhosta. Åtta av de tretton vaccinen tillverkas i Kuba. Som ett resultat av detta har Kuba inte haft ett enda fall av mässling. Det i motsats till USA som hade 1 282 fall 2019 och där Center for Disease Control varnar för att allt fler barn inte vaccineras.

1989 utvecklade Finlay Vaccininstitut i Havanna världens första effektiva vaccin mot meningitis B (hjärnhinneinflammation). Som ett resultat sjönk den årliga förekomsten av sjukdomen från 14,4 per 100 000 innan vaccinationskampanjen till 0,1 per 100 000 efter. Problemet eliminerades.

Flera faktorer förklarar det kubanska vaccinationsprogrammets framgångar:

  • Folket litar på familjeläkarna, som finns i grannskapet.
  • Vaccinationsmotstånd är mycket ovanligt.
  • Hälsovårdssystemets organisering gör att vaccination kan ske snabbt och pålitligt.
  • Den kubanska bioteknologiska forskningen och tillverkningen är väl integrerade i befolkningens behov.

Kuba samarbetar med såväl WHO som UNICEF i vaccinationsfrågor. Ingen av dessa har någonsin föreslagit att det skulle behövas utländsk inblandning för att administrera vaccinationer i Kuba. Snarare har kubanska experter efterfrågats för att hjälpa till att eliminera polio och produktionsanläggningar har anpassats för att snabbt kunna exportera vacciner till “meningitisbältet” söder om Sahara.

För det andra, påståendet om Kubas misslyckande i svaret på pandemin.

Påståendet är märkligt att. Trots att det finns så många verkliga covid-19 katastrofer på västra halvklotet, så är det bara Kuba som av USA:s president får etiketten “failed state”. Kuba har visserligen sett en ökning nyligen av antalet fall som riskerar att överbelasta hälsovårdssystemet i delar av landet. Men det kubanska svaret har varit mer effektivt än i de flesta länder, länder som inte fått utstå kritik från USA.

Alla länder är utmanade av nya covid-19 varianter som orsakar ett ökat antal fall. Kuba är inget undantag. Det som gör Kuba till ett undantag är att det tvingas bekämpa pandemin samtidigt som det utsätts för en förlamande finans- och handelsblockad, styrd av USA sedan sex årtionden.

De ytterligare 243 åtgärder som Trumpadministrationen införde är samtliga kvar under ert presidentskap. De syftar till att stänga de få kryphålen som fanns kvar i blockaden och strypa Kubas alla inkomster. Det har medfört minskad tillgång till valuta för att kunna köpa medicinska förnödenheter och livsmedel. Det orsakar förseningar i leveranser.

För det tredje: påståendet att enda sättet att få immunitet i Kuba är genom vacciner från USA.

Påståendet ignorerar det faktum att fler än två miljoner kubaner, drygt 30 procent av befolkningen, redan är fullvaccinerade med vacciner utvecklade av Kuba.

Abdalavaccinet når 92 procents effektivitet medan Soveranavaccinet når 91 procent. Med nuvarande vaccinationstakt kan hela befolkningen vara vaccinerad i november. Svårigheter finns, inklusive importen av nödvändiga ingredienser. Svårigheterna beror i första hand på den finansiella strypningen genom USA:s sanktioner.

Om USA verkligen ville hjälpa kubanerna skulle det med ett penndrag häva de 243 åtgärderna från Trumptiden. Kongressen skulle kunna avskaffa blockaden helt och hållet, något som FN kräver varje år.

Under en pandemi säger vetenskapen att vi alla är drabbade tillsammans. Alla är vi hotade inte bara av sjukdom utan också av klimatförändringarna. Därför borde alla länders hälsovårdssystem få stöd och inte undermineras. Samarbete borde vara ordningen för dagen, särskilt med tanke på den alarmerande bristen på vaccin i fattiga länder. Flera av dessa har redan visat intresse av att få tillgång till de kubanska vaccinen. Vi hävdar att ett sådant kubanskt bidrag borde applåderas av Biden-administrationen, inte hindras. USA:s blockadlagar säger bokstavligen att det är förbjudet att från USA exportera till Kuba då “det som ska exporteras kan användas för tillverkning av någon bioteknologisk produkt”, vilket innefattar vacciner.

Vi fick en glimt av vad samarbete mellan Kuba och USA skulle kunna uträtta under ebola-epidemin i Västafrika 2013-2016 när båda länderna arbetade för att begränsa sjukdomen och rädda liv.

Uppenbart har Kubas och USA:s regeringar olika uppfattningar om fundamentala frågor, men den grundläggande frågan, inte bara för Kuba och USA, men för hela mänskligheten, är om länder kan respektera varandra tillräckligt för att existera sida vid sida och samarbeta.

President Biden, du skulle kunna göra mycket gott ifall du rör dig i rätt riktning och tar i beaktande vad de flesta kubaner önskar. Det är inte att försöka negligera och försvaga Kubas hälsovårdssystem, utan att visa respekt för landets resultat. Låt oss hoppas att de hot som Covid-19 utgör för alla leder till ökat samarbete, inte mer konfrontation. Historien kommer att döma.

Brevet undertecknat av:

The letter has been signed by:

Mayda Mauri Pérez, vice president of BioCubaFarma

Luis Herrera Martínez, adviser to the president of BioCubaFarma and former director of the Center for Genetic Engineering and Biotechnology (CIGB)

Agustín Lage, adviser to the president of BioCubaFarma and former director of the Center for Molecular Immunology (CIM)

Vicente Vérez Bencomo, director of the Finlay Vaccine Institute

Mitchell Valdés-Sosa, director of the Cuban Center for Neuroscience (CNEURO)

Tania Crombet, director of clinical studies at CIM

Dagmar García Rivera, deputy director of the Finlay Vaccine Institute

Pedro Valdés-Sosa, researcher from CNEURO

Gerardo Guillén, deputy director of CIGB

Rolando Pérez, research director at BioCubaFarma

and more than 9,000 scientists, doctors and ordinary citizens.

An open letter to President Biden on COVID-19 vaccines for Cuba

ALJAZEERA.COM 210825

Översättning: Zoltan Tiroler

Artikeln har tidigare (30/8) varit publicerad på Svensk-Kubanska Föreningens hemsida.

Vi behöver stöd från dig!

Vi vill kunna fortsätta och bygga ut vår oberoende och granskande journalistik. Vi tar inte in annonser eller har presstöd. Vårt arbete sker på ideell grund, men vi har kostnader för lokalhyra och teknisk utrustning. Därför behöver vi stöd från våra läsare… Läs mer

Swisha valfritt belopp till: 123-4673182

—eFOLKET:s redaktion

Gillar du det Svensk-Kubanska Föreningen gör?

Vill du bidra till kampen mot den omänskliga blockaden?

Swisha en 20:a eller valfri summa till

123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

SOLIDARITET! HÄV BLOCKADEN!

KANYLER TILL KUBA!

Nu driver vi kampanjen ”Kanyler till Kuba”, för att stödja Kubas vaccinationsarbete i, och utanför Kuba.

GE ETT BIDRAG TILL MEDICIN-INSAMLINGEN! Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72

You May Also Like