Bild: Mohamed Hassan / Pixabay.

Kina på väg mot att bli världens största ekonomi

Inom det nuvarande decenniet, 2020-talet, kommer förmodligen ett historiskt maktskifte att ske. Kinas ekonomi är på väg mot att gå om USA som världens största. Det är ett historiskt skifte, senaste det hände var när USA gick förbi Storbritannien efter första världskriget. Efter det andra världskriget befäste USA sin ställning som ohotad världsmakt.

Men under de senaste decennierna har USA:s försprång krympt och inom allt fler områden har Kina både utmanat och till och med gått förbi USA. Det är allt mer uppenbart att Kina inom en snar framtid inte bara kommer att ha världens största ekonomi, utan också inom många andra områden vara världsledande.

Den här veckan är den kinesiska Folkkongressen samlad. En av dess viktigaste uppgifter har varit att anta Kinas 14:e femårsplan. I planen betonas att Kina nu går in i ett nytt skede, där landet ska bli mer självförsörjande och gå från att vara exportberoende till att få en mycket mer diversifierad ekonomi. Det är inte längre tillgången till billig arbetskraft utan teknologisk utveckling som kommer att vara kärnan i Kinas ekonomi.

Ledande kretsar i USA ser naturligtvis med oro på vad som håller på att hända. Landets nyvalde president, Joe Biden, förklarade nyligen: “De investerar mycket pengar, de investerar flera miljarder dollar och hanterar en rad frågor relaterade till transport, miljö och flera andra saker”, sade Biden till senatorerna vid ett möte i ovala rummet. Efter mötet fortsatte Biden: “De kommer, du vet, om vi inte kommer i gång, äta vår lunch”. (Dagens Industri Uppdaterad: 12 februari 2021, 06:21 Publicerad: 12 februari 2021, 06:13).

”USA:s president Joe Biden varnade på torsdagen en grupp senatorer från båda partierna för att Kina utklassar USA i fråga om infrastruktur,” rapporterar CNBC enligt Nyhetsbyrån Direkt.

Inom svenskt näringsliv är man mycket medveten om vad som håller på att ske och att det oavsett politiska motsättningar är viktigt för svenska företag att ha bra relationer med Kina.

Dagens Industri hade nyligen en ledare, signerad Frida Wallner, där hon skrev: “Planen, som presenterades under hösten och som sträcker sig 2021-2025, har nämligen ett bekant tema: vetenskaplig och teknologisk självförsörjning. Fokus kommer att vara på inhemsk innovation, på forskning och utveckling, och på åtgärder för att öka invånarnas efterfrågan på kinesiska varor snarare än på handel med omvärlden. Det vore tveklöst ett bakslag för den globala handeln.”

Frida Wallner citerar sedan Frankrikes president Emmanuel Macron: “Det vore kontraproduktivt [att utestänga Kina] eftersom det skulle driva Peking att fokusera mer på sin regionala strategi, och därmed bli ännu mindre samarbetsvilligt”.

Dagens Nyheters ledarskribent Gunnar Jonsson, avfärdar däremot diskussionerna om femårsplanen som ett jippo och anser att, eftersom kinesisk statistik inte är tillförlitlig, så finns det ingen anledning att bry sig om Kinas ekonomiska planer:

“Nationella folkkongressen, Kinas låtsasparlament, har startat på allvar i Peking. Jippot ska pågå i en vecka, men besluten i kommunistdiktaturen är givetvis fattade på förhand…

Men kinesisk statistik är inte tillförlitlig, och de ständiga frågetecknen finns kvar. Pandemins effekter bekämpades med stimulanser i form av de vanliga investeringarna i infrastruktur och exportindustrin. Nödvändig ombalansering till privat konsumtion fick stå kvar på önskelistan.”

Till skillnad från svenska tidningar så har den danska vänstertidningen Arbejderen haft en artikel som behandlar innehållet i Kinas 14:e femårsplan seriöst, man har intervjuat Xing Li, professor i internationella relationer och utvecklingsstudier vid Aalborgs universitet. Han förklarar att femårsplanen kommer att göra det möjligt för Kina att motstå trycket från USA och att landet tagit intrycks av USA agerande. “Det amerikanska handelskriget har varit en mycket viktig lektion för Kina”, säger han.

Xing Li säger att till skillnad från västländerna är en stark stat och nationella femårsplaner en viktig kombination för Kinas utveckling. Kina är numera världsledande inom infrastruktur, eftersom landet idag har världens modernaste flygplatser, motorvägar och höghastighetståg. Samtidigt är Kina en ledande aktör inom högteknologiska områden som rymdteknik, 5G, artificiell intelligens, e-handel och drönare.

H. Foste Hjälte

Hela Arbejderens artikel finns att läsa på eFOLKET Kosmopolitiskt här intill.

You May Also Like