Groun Zero. Bild: Wikilmages, okänd / pixabay

När USA gick i Usama bin Ladens fälla

När jag skrev min ledare attentatet mot World Trade Center för 20 år sedan, på kvällen den 11 september 2001, jämförde jag attacken med det japanska anfallet 1941 mot den Amerikanska flottbasen Pearl Harbor på ön Oahu i ögruppen Hawaii. I bägge dessa fall utsattes USA för plötsliga och oväntade anfall från fiender.

I båda fallen orsakade attackerna en chockvåg. Och i båda fallen medförde händelserna en US-amerikanska motattack. Båda kom att kräva många US-amerikanska soldater liv och kosta ofantliga summor. Och förvisso oerhört mycket mänskligt lidande, ofantligt många dödade och stor förödelse för oskyldiga människor på “den andra sidan”.

Kriget mot Japan blev för de styrande beslutsfattarna framgångsrikt, och bidrog till att USA kom att bli den ledande makten i Stilla havsområdet; liksom i stora delar av Sydostasien.

Men nu, efter 20 år, kan man konstatera att de långsiktiga effekterna av svaret på 11-september-attacken blev det diametralt motsatta. USA:s hämnd mot Talibanerna för att de upplåtit baser åt Usama bin Ladin och Al-Quaida slutade i ett förödande nederlag.

Detta nederlag har jämförts med USA:s misslyckande i Vietnam. USA:s lakejer och marionettrupper i Sydvietnam och Afghanistan utsattes för samma förödande nederlag och totala sammanbrott.

Men de långsiktiga konsekvenserna av nederlaget i Vietnam och nederlaget i Afghanistan är väldigt olika. USA var 1975 och är även nu världens mäktigaste militärmakt. Men 1975 var USA dessutom världens i särklass största ekonomin och centrum för den tekniska utvecklingen i världen. Den US-amerikanska industrin var störst och världsledande inom de flesta områden. Varor tillverkade i USA exporterades till många länder. Tack vare högteknologi kunde US-amerikanska företag vara konkurrenskraft i trots ett högt löneläge.

Idag är USA:s läge ett helt annat. Tillverkningsindustrin i USA har i stor utsträckning konkurrerats ut – framför allt av Kina. USA:s egna energitillgångar är på väg att sina. De ekonomiska klyftorna har växt och allt flera US-medborgare lever i fattigdom och stor osäkerhet, eftersom de sociala skyddsnäten är så svaga. De senaste 20 årens krig har haft en förödande effekt eftersom kostnaderna för dem har minskat utrymmet för samhälleliga investeringar i andra sektorer.

När Vietnamkriget tog slut innebar detta att en ekonomisk börda minskade och att USA kunde utveckla andra sektorer av samhället. Då tändes ett hopp. Idag finns inte samma hopp. En viktig orsak till detta är de växande klyftorna i det US-amerikanska samhället.

USA lyckades till slut spåra upp och dödade den person som man ansåg hade huvudansvaret för det som hände i New York den 11 september 2001 – Usama bin Ladin. Varför man valde att inte gripa, grundligt förhöra och döma honom är gåtfullt. Kanske kommer grävande efterforskningar att, någon gång i framtiden, ge oss svaret.

Hade terroristen Usama bin Laden levt idag hade han säkert varit ganska nöjd. USA har nu efter nästan 20 år s krig förlorat det krig som attacken mot World Trade Center utlöste. USA har dessutom invecklat sig i ändlösa konflikter i muslimska länder, som kostat enorma summor och många US-amerikaners liv.

Usama bin Ladin hade idag kunnat konstatera att ”Den Stor Satan” (= USA) hade förlorat inte bara kriget i USA utan även sin framtid. USA hade gått hans fälla.

Hans Foste Hjälte

Se även: WTC-attacken 2001 – När min ledare om det norska valet hamnade i papperskorgen

Och: 11/9 – Chile – 11. september fortalt av de som gjorde det.

Vi behöver stöd från dig!

Vi vill kunna fortsätta och bygga ut vår oberoende och granskande journalistik. Vi tar inte in annonser eller har presstöd. Vårt arbete sker på ideell grund, men vi har kostnader för lokalhyra och teknisk utrustning. Därför behöver vi stöd från våra läsare… Läs mer

Swisha valfritt belopp till: 123-4673182

—eFOLKET:s redaktion

You May Also Like