Jair Bosnaro, kandidat och representant för Brasiliens överklass, fascister, militärer och högern i allmänhet. (Bild från socialistworker.org)

Högern i Brasilien och världen över är miljömarodörer

På Söndag (28 oktober) är det presidentval i Brasilien. Den högerextreme Jair Bolsonaro fick 46 procent av rösterna och har goda chanser att vinna den avgörande omgången mot Arbetarpartiets (PT) Fernando Haddad som fick 29 procent.

Vi har i e FOLKET tidigare skrivit om hans vurm för militärdiktatur och våld och hans nyliberala ekonomiska politik. Han har också förslagit att Brasilien lämnar FN och att man ska följa Trumps exempel och dra sej ur Parisavtalet om klimatet.

SVT:s Aktuellt tog i sin sändning 24 oktober upp hans miljöpolitik. Han vill förbjuda Green Peace och Världsnaturfonden att verka i Brasilien. Han förkastar all politik mot klimatförändringen och han vill öppna Amazonas naturreservat och ursprungsfolksterritorier för gruvdrift och boskapsskötsel.

Aktuellts Tigran Feiler intervjuade Almir Narayamoga, representant för ursprungsfolket Paiter Surui. Paiter-folket bor i gränslandet mellan staterna Rondonia och Mato Grosso i västra Brasilien. Den första kontakten mellan dem och den “moderna världen” skedde så sent som 1969. Efter fem år hade 90 procent av Paiter Surui-folket dött i olika sjukdomar. De är idag något över 1000 individer.

De har blivit kända för att snabbt tagit till sej modern teknik och använder t.ex. google-maps för att övervaka övergreppen mot naturen i deras reservat.

Almir menade att en seger för Bolsonaro kommer att vara ett svårt bakslag för ursprungsfolken och miljön. Han visade på hur Bolsonaroanhängare skjutit kulhål i av staten uppsatta skyltar som markerar att området tillhör Paiter Surui. Regnskogen måste försvaras, det är avgörande i kampen mot klimatförsämringen menar Almir. Han menar vidare att FN måste uppmärksamma det som nu händer i Brasilien.

De medlemmar i Paiterstammen som eskorterar Tigran Feiler är beväpnade med gevär. Det är nödvändigt att kunna försvara sej. Och det faktum att Brasilien är det land i världen där flest miljöförsvarare dödas visar att det inte är tomt prat från Almir och hans kamrater.

Feiler intervjuar också godsägaren Evandro Padovani som också har ett förflutet som jordbruksminister i delstaten Rondonia. Han kampanjar för Bolsonaro som han ser som delstatens hopp. Han menar att Brasiliens värdefulla mineraler finns just i naturreservaten och på ursprungsfolkens territorier. De måste alltså öppnas för exploatering. Han säger sej under sina 19 år han bott i Amazonas inte sett några klimatförändringar alls. Hela frågan avfärdar han som trams från folk som vill skrämma upp. Och Europa ska inte lägga sej i vad man gör i Brasilien menar han.

Professor Johan Kuylestierna från Stockholms universitet och expert på klimatfrågan som därefter intervjuas i Aktuellt-studion är av en annan mening.

Han ser det som mycket negativt och allvarligt om Bolsonaro vinner på söndag. Ett avgörande bakslag för Brasilien och klimatkampen i hela världen.

Och Bolsonaro är inte ensam i sin politik som saboterar kampen mot klimatförsämringarna. Trump har dragit USA ur Parisavtalet och tänker inte vidta några åtgärder för att hejda katastrofen. Australiens liberala regering har deklarerat att dom struntar i den FN-rapport som visar på nödvändigheten av radikala omställningar omedelbart och att uppvärmningen inte får stiga över en och halv procent. I Sverige har vi ett parti, SD, med 17 procent bakom sej i sista valet, som också öppet förnekar nödvändigheten att vidta de åtgärder som är nödvändigt. Jimmie Åkesson har förklarat att man inte kan lägga om politik på grund av väderförändringar under en sommar. Och bland de partier som erkänner problemet är det i de flesta fall bara läpparnas bekännelser. De regeringar som skrev under Parisavtalet (som i sej är alldeles otillräckligt) har med några undantag inte agerat på ett sätt som sätter stopp för katastrofen.

Fallet Bolsonaro (och Trump och Åkesson) visar att kampen mot extrem högerpolitik och kampen mot klimatförsämringarna går han i hand. De kan inte skiljas åt. Idag för Almir Narayamoga och hans kamrater i Paiter Surui-stammen en kamp mot högerextremismen, för miljön och för sina rättigheter som ursprungsfolk. Dom står i främsta linjen i den kamp som vi alla borde föra världen över. Om vi vill leva ett värdigt liv.

Peter Widén

You May Also Like