Foto: Nathan Costa/Unsplash.

Hemligt land köper vapen från Sverige

Vad man än tycker om svensk vapenexport så har man i alla fall varit öppen med redovisning. Varje år lämnar Inspektionen för strategiska produkter (ISP) förteckning över vilka länder som man beviljat export till, vilka summor det rör sig om och vilka typer av vapen.

Men nu har det hänt för första gången att ISP beviljat vapenexport till ett hemligt land. Eller som man formulerar det:

“En statlig mottagare i ett etablerat samarbetsland i västvärlden”.

Det är heller ingen liten vapenexport. Det handlar om vapen för 11,7 miljarder kronor av de 18 miljarder som Sverige sålde vapen för 2023.

Tvåa på listan är USA som köpte vapen för “bara” 3,5 miljarder

Den hemliga köparen får nu bomber, torpeder, raketer och missiler, slätborrade vapen med en kaliber på minst 20 mm. Eldlednings-, övervaknings- varningsutrustning finns också med i tillståndet, enligt uppgift från ISP.

Transparens vägs mot andra hänsyn

Transparensen när det gäller svensk krigsmaterielexport är väldigt stor om man jämför internationellt, och redovisningen är ganska omfattande, det har länge varit ett önskemål från regeringen. Men den behöver vägas mot andra hänsyn.

Redovisar vi den uppgiften riskerar vi att störa Sveriges mellanfolkliga förbindelser med landet, vilket innebär att uppgiften omfattas av utrikessekretess.

Vi fick en indikation på att de inte ville att det skull bli känt vem köparen i affären var, säger David Åhlén, chef på enheten för krigsmateriel på ISP. (se lästips)

Frågan man ställer sig är om det här hemlighetsmakeriet innebär att nuvarande regering har övergivit en tidigare praxis att all vapenhandel ska redovisas helt öppet. Allmänheten måste få veta vilka länder som köper vapen från Sverige, och vilka vapen Sverige köper från andra länder.

Svenska Freds är kritiska:

I tolv år har jag granskat de här underlagen och jag har aldrig sett att man gjort så här förr. Det är anmärkningsvärt att det sker och att det är en så stor affär. Från mitt perspektiv är det mycket oroande. Jag är oroad för vad detta betyder framöver, säger Linda Åkerström, som är sakkunnig vid Svenska Freds i vapenexportfrågor.

Hon säger också att hon ska ta upp det här när Svenska Freds träffar ISP vid ett möte i april.

Man ska väl inte spekulera och vara konspiratorisk. Men man är ju nyfiken på vilket hemligt land det rör sig om. Vilken “statlig mottagare i ett etablerat samarbetsland i västvärlden” som har behov av att dölja sina vapenaffärer.

Min spontana (miss)tanke är att det är Israel. Att det både från svensk och israelisk sida skulle vara “känsligt” om det kommer ut att Israel nu, mitt under brinnande krig mot Gaza, gör kraftiga militära upprustningar med hjälp från Sverige.

Sverige har ju tidigare, under Gazakriget, gjort vapenaffärer med Israel. Men då redovisades det öppet. Man vill kanske inte göra om det “misstaget” att redovisa öppet? (se lästips eFOLKET)

Om det vore nån stake i svensk media skulle man sätta in alla krafter och utnyttja alla kontakter man har för att avslöja vilken “hemlig köpare” det handlar om.

Lästips:

Rolf Waltersson

You May Also Like