Foto: Pexels

Vänsterpartiet kräver att Sverige stoppar all vapenhandel med Israel

Jag har skrivit åtskilliga inlägg här i eFOLKET om vapenhandel och svensk vapenexport till länder som befinner sig i krig. Och att vapenexporten till diktaturer som befinner sig i krig är en allt större andel av vapenhandeln. Nu cirka 36 procent.

Mitt senaste inlägg, 5 januari i år, handlar om att Sverige, genom Försvarsmakten, nu köper vapen från Israel. Man har skrivit kontrakt värt 1,7 miljarder med det israeliska vapenföretaget Elbit Systems.

Likaså att svenska vapentillverkaren Aimpoint nyligen fått klartecken att sälja ”rödpunktssikten” till den israeliska vapentillverkaren Emtam. Det är vapensikten som används när illegala israeliska bosättare på Västbanken fördriver palestinier från sina hem, för att upprätta nya illegala bosättningar. (se lästips)

Idag, 14 februari, var det utrikespolitisk debatt i riksdagen med anledning av att regeringen avger sin inriktning för utrikespolitiken under kommande år.

Jag lyssnade till en stor del av debatten, som av naturliga skäl kom att handla om kriget i Ukraina och Israels blodbad i Gaza.

I samband med debatten kräver nu Vänsterpartiet att Sverige avbryter all vapenhandel och alla militära kontakter med Israel. Likaså att Sverige kallar hem den försvarsattaché man har i Tel Aviv:

Det är vansinne att Sverige har militärt samarbete med Israel idag. Det är läge för regeringen att sätta press på Israel att följa den internationella rätten och sluta med dödandet.

Vi kommer att ställa de här frågorna till utrikesministern och han får i så fall motivera varför man fortsatt ska sälja vapen till ett krigförande land, säger Nooshi Dadgostar (V) inför riksdagsdebatten. (se lästips)

Jag lyssnade till en del av riksdagsdebatten där Håkan Svenneling, utrikespolitisk talesperson för (V), framförde kravet att Sverige måste stoppa all vapenhandel och militärt samarbete med Israel.

I en replik från Liberalernas företrädare försvarade man vapenhandeln med att ”Israel har rätt att försvara sig mot Hamas blodiga attack”.

Även Miljöpartiet kritiserar Sveriges vapenhandel med Israel. I en interpellation i riksdagen 20 december 2023 ställer Jacob Risberg (MP) frågor till försvarsminister Pål Jonson (M) om köpet av vapen från israeliska vapenfabriken Elbit Systems. (se lästips).

Pål Jonson svarar precis så som man kunde förvänta sig:

Israel har rätt att försvara sig mot terrororganisationen Hamas attacker i enlighet med folkrätten, inklusive den internationella humanitära rätten.

Sverige upphandlar försvarsprodukter i enlighet med den upphandlingslagstiftning som är gemensam för hela EU. Jag har därför inga synpunkter på vilka leverantörer som tilldelas enskilda kontrakt (se samma lästips)

Att kalla militära vapen som används för att sprida ond bråd död för ”försvarsprodukter” är ganska magstarkt. Som om vapen vore vilka produkter som helst.

Notera också att Pål Jonson inte med ett enda ord nämner det besinningslösa israeliska våldet mot Gaza i sitt korta interpellationssvar. Inte heller de illegala bosättarnas våld på Västbanken, där detta svenska ”rödpunktssikte” från Aimpoint nu används för att fördriva och mörda palestinier.

Lästips:

Gaza bombas till grus och aska och Sverige sluter vapenavtal med israel – eFOLKET. 5 januari 2024.

Rödpunktssikte – Wikipedia

Sveriges avtal med israeliska Elbit (Skriftlig fråga 2023/24 av Jacob Risberg (MP) Sveriges riksdag (här kan ni länka vidare och läsa svaret från Pål Jonson (M))

V vill se Sverige bryta med israelisk vapenjätte – Syre. 14 februari 2024

Fakta om svensk vapenexport – Svenska freds – För hållbar fred i världen. Uppdaterad mars 2023. (Läs gärna avsnittet ”Lagar och regler”)

Rolf Waltersson

You May Also Like