Bildskapare: Gerd Altmann / Pixabay.

Facken avvisar bestämt Eskilstuna kommuns neddragningsplan gällande förskolan

Både Kommunal och Sveriges Lärare i Eskilstuna vänder sig med kraft mot kommunens plan på ytterligare nedskärningar inom förskolan.

Den neddragningsplan som nu aviserats handlar i första hand om att drygt 101 barnskötare varslats om uppsägning.

Kommunstyret vill alltså genomföra ytterligare en neddragning ovanpå den nyligen genomförda, som handlade om 122 barnskötare.

Så kallade “samverkansförhandlingar” med de berörda fackliga organisationerna har genomförts. Detta i enlighet med MBL (medbestämmandelagen). I praktiken handlar det om ett från arbetsgivarens sida till intet förpliktande informerande. I slutänden gäller arbetsgivarens mening. För de fackliga organisationerna återstår att genom opinionsarbete och skapande av ett politiskt tryck försöka förhindra att neddragningarna verkställs.

Sveriges Lärare och Kommunal har till protokollet anmält sin avvikande mening.

Till eFOLKET säger Kommunals sektionsordförande Wallentin Berggren att han finner det anmärkningsvärt att varslet nu presenteras innan protokollet ens är underskrivet.

Wallentin Berggren. Foto: Rolf Waltersson

Wallentin Berggren är också mycket upprörd över den plan som nu kommunen presenterat, en plan som han vill beskriva som provocerande och oacceptabel.

– Vi hör titt som tätt hur det från politiskt håll talas om hur oerhört viktigt det är att förstärka skolan och förskolan. Men i praktiken ser man det tvärtom som legitimt att gång på gång hyvla och försämra för barnen och personalen.

– Enligt vår mening skall skolan och förskolan omgärdas med en röd linje. Utgångspunkten ska vara att inga försämringar ska få komma ifråga. Tvärtom handlar det om att kraftiga förstärkningar måste till.

Wallentin Berggren konstaterar att de fackliga organisationerna nu antagit rollen som försvarare av barnens och hela samhällets intresse.

– Vår uppgift är att kämpa för våra medlemmars löner, arbetsmiljö och trygghet. Men hand i hand med detta går också värnandet om samhällsintresset och barnens väl. Att många av de politiska partierna väljer att prioritera som de gör, stick i stäv med egna högtidliga deklarationer, är minst sagt sorgligt och uppseendeväckande.

Från den kommunala förvaltningsledningens sida talar man nu om “övertalighet”. Och pekar på att antalet barn i förskolan i Eskilstuna beräknas i år minska med 200. Bland annat därför planerar man nu uppsägning av 101 barnskötare.

Inom förskolan i Eskilstuna finns idag 4 700 barn och drygt 1000 anställda. Vilket innebär att prognosen för minskningen av antal barn hamnar på lite drygt 4 procent, medan den planerade personalneddragningen hamnar på närmare 10 procent.

Resultatet om den planerade neddragningen genomförs kommer alltså att bli en minskad personaltäthet, fler barn per barnskötare/förskollärare. De fackliga organisationernas ståndpunkt är att personaltätheten tvärtom måste öka.

Lina Axelsson Kihlbom menar att 2024 blir ett “utmanande” år. Nödvändigheten av neddragningarna, inom förskolan men också inom grundskolan och gymnasiet, motiverar hon med att “Eskilstuna Kommun behöver se över sina organisationer för att anpassa verksamheterna till den budget som är beslutad för 2024”.

Eftersom budgeten i Eskilstuna inte är en skapelse av vår Herre utan av den politiska majoriteten (S) och (M) handlar anpassningen således om en anpassning som speglar de politiska maktinnehavarnas prioriteringar, vägval och värderingar.

– Om maktinnehavarna velat stå upp för sin påstådda omsorg om förskolan och skolan hade de kunnat söka vägar till finansiering genom att omprioritera, höja skatten eller pressa på sina partier till beslut om statliga bidrag. Att gömma sig bakom de egna partiernas avvisande hållning, på riksnivå, håller inte. Att välja att försämra för förskolan och skolan speglar helt enkelt att man anser att detta område är “lovligt byte”, menar Kommunals sektionsordförande Wallentin Berggren.

– Och för oss är den inställningen helt oacceptabel.

Också Sveriges Lärare i Eskilstuna har reagerat kraftfullt på neddragningsplanen.

Helena Andersson, ansvarig för förskolan inom Sveriges Lärare har betecknat planen som katastrofal. Uppsägning av barnskötare kommer naturligtvis också förutom att drabba barnen även att drabba förskollärarna, i form av ökad stress och orimliga arbetsvillkor.

Tidigare i år gick de centrala organisationerna för Kommunal och Sveriges Lärare ut med en gemensam skriven debattartikel, där de hävdar att personaltätheten är för låg inom förskolan.

Debattartikeln avslutas med orden:

Dagens situation är ohållbar. Riksdag och regering måste agera nu, för alla barns rätt till en högkvalitativ förskola och i förlängningen likvärdiga livschanser.”

Wallentin Berggren menar att de lokala fackliga organisationernas bidrag till att sätta press på de politiska partierna nu handlar om att hävda “den röda linjen”. Neddragningarna måste bestämt avvisas.

Läs också:

Eskilstuna: Ännu ett storvarsel inom förskolan – Över 100 tjänster ska bort

Personaltätheten i förskolan är alltför låg

You May Also Like