Fredrik Strömqvist – en genuin socialdemokrat i första-maj-tåget

Fredrik Strömqvist – känd i Eskilstuna som en genuin socialdemokrat, gräsrot som varit med i partiet länge, demonstrerar i årets Förstamajdemonstration i Eskilstuna med ett eget plakat med bilder på två legendariska socialdemokratiska ledare; Per-Albin Hansson och Olof Palme.

Framsidan på plakatet täcks nämligen med en bild av med Olof Palme med citat “Det som betyder något för ett samhälles friskhet är mot vilket håll dess ansikte är vänt emot”. Baksidan på plakatet visar Per-Albin Hansson med ett citat “Land ska med lag byggas, humanism ska icke med kommunala direktiv förminskas”.

Fredrik visar upp sitt budskap medan han vandrar i det traditionsenliga demonstrationståg som med röda fanor och banderoller går på led ut från Strömsholmen i Eskilstuna. “Upp till kamp emot kvalen” sjungs med hög stämma av deltagarna. I år går man i det socialdemokratiska tåget under parollen: Trygghet, demokrati och sammanhållning. Anders Ygeman, energi- och digitaliseringsminister, går i tätklungan och ska vara huvudtalare senare på Fristadstorget.

Jämlikhet är ett måste för Fredrik Strömqvist. Första maj är en traditionell dag för arbetarrörelsen, en protestdag mot orättvisor. Fredrik Strömqvist går i LO:s och socialdemokratins tåg och har gjort det varje år sedan han var liten.

Första maj är en legitimerad dag för att protestera mot det du tycker är orätt eller för sanning och rätt som du tror på. Och det gör ibland att plakaten blir uppfordrande och ibland har socialdemokratin protesterat mot sig själv, det vill säga att det inte går tillräckligt fort eller, saker inom sin egen rörelse är inte vad man tycker det borde vara.

eFOLKET tar pulsen på Fredrik Strömqvist, när han kommer fram till Fristadstorget: “Hur ser du på  dessa citat med ett mellanrum på 30 år – 30 års utveckling?”

– Vi är mindre antal på möten men man är närmare varandra än någonsin, engagemanget har inte avstannat och vi umgås på sociala medier. Vi är mycket närmare våra egna företrädare när alla är medlemmar i ett parti än man var 50 år tidigare, svarar Fredrik och berättar sedan om varför han har tillverkat ett eget plaskat med budskap från den socialdemokratiska historien.

Betydelsen av baksidans plakat, “Land ska med lag byggas, humanism ska icke med kommunala direktiv förminskas” är att kommuner har ett ansvar att inte inskränka på sociala rättigheter, ska vi göra det ska vi göra det på riksnivå.

Att i exempelvis ett ekonomiskt trängt läge börja pröva om det går att tumma på sociala rättigheter i en kommun blir steg baklänges.

– Att använda kommunala ordningsstadgor för att inskränka och göra undantag för det som lovats i  det samhällskontrakt som stat har med alla som vistas i vårt land, det är att använda regelverk i ett syfte det ej ursprungligen var tänkt att användas för. Lokala ordningsstadgor handlar i huvudsak om fara för liv och hälsa. Ingen kan ärligen säga att det till exempel i sig är en fara för medborgarnas liv och hälsa om det är någon som exempelvis tigger pengar utanför Coop- eller ICA-butiken. Med detta förminskas riksnivån vilket i sin tur försvagar socialdemokratin, anser Fredrik Strömqvist.

– Fastlagd politik ska gälla och om ett fåtal socialdemokratiska kommunpolitiker ej klarar av att vinna stöd för sina idéer om inskränkningar och begränsningar på en partikongress – ska de ej efter att förlorat votering sedan i efterhand smita undan sin roll som företrädare för socialdemokratin och indirekt motarbeta partiets politik med att övertolka sitt mandat på lokalnivå. Det är att göra avsteg från hur socialdemokratin historiskt sätt valt att bedriva politik. Ett sådant beteende riskerar istället i själva verket att på sikt skada ett parti som socialdemokratin i grunden, anser Fredrik.

Framsidans plakat, “Det som betyder något för ett samhälles friskhet är mot vilket håll dess ansikte är vänt emot” är något som enligt Fredrik Strömqvist i stort säger samma sak som Per-Albin sade 30 år tidigare – baksidans citat. Jämlikhet är ett måste om man ska få bort fascismen och främlingsfientlighet och bygga ett rättvisare samhälle, jämlikhet är en bra moralisk resurs att ha i samhället. Och även i detta läge ska inte kommuner försöka ändra på vad riksnivån har beslutat. Det måste få finnas en värdighet människor emellan, exempelvis funktionshindrade ska behandlas rättvist i kommunen, det har beslutats på riksnivå, LSS är en rättighet.

Konklusionen då, har 30 år inte fört utvecklingen framåt? Jodå, Fredrik Strömqvist talar sig mest varm för det senare. Palme-sidan, det ligger närmast i tiden, det är det ljusa, det är utvecklingen av socialdemokratin. Det handlar om vad vi vill och är lite mer framtidsinriktat, det handlar om vart vi riktar vårt ansikte, var ska vi ha vårt fokus.

Per-Albin-sidan handlade om att sätta upp principer för hur vi gör saker och ting, det handlar om självklarheter, det måste vara lagar och regelverk, vi måste ha trygghet. Utvecklingen av demokratin är en trappa som gör att vi måste göra rätt saker i rätt tid.

“Och att göra saker rätt tar ofta tid och vi måste låta oss ta den tiden”, säger Fredrik Strömqvist, som är en genuin socialdemokratisk gräsrot som varit med i partiet länge. Ursprungligen är dock Fredrik från Stockholm, men han har även bott i Västerbotten, jobbat en sväng i Värmland och varit partiombudsman i Eskilstuna under en tid. Numera är han kulturarbetare och nu i Eskilstuna, medlem i Nyfors socialdemokratiska förening och har nu även blivit ordförande för föreningen.

Text och foto:

Tommy Fredriksson

You May Also Like