Gaza bombas till grus och aska och Sverige sluter vapenavtal med Israel

Samtidigt som Israel bombar Gaza till grus och aska och massakrerar den palestinska befolkningen gör svenska staten en miljardaffär med Israels största vapenindustri.

25 oktober förra året, mitt under nu pågående krig, skrev den svenska Försvarsmakten ett miljardavtal med det israeliska vapenföretaget Elbit Systems som innebär att Sverige köper vapen från Israel för 1,7 miljarder kronor.

Avtalet är skrivet med systerbolagen Elbit Systems Sweden AB som har huvudkontor i Göteborg.

Det här vapensamarbetet med Elbit Systems innebär att Sverige är med att finansiera det krig som Israel nu genomför mot det palestinska folket. Att det nu “knyts starka band” mellan israelisk och svensk militär.

Elbit Systems är stor tillverkare av drönare. 85 procent av de drönare som Israel använder vid bombningarna av Gaza kommer just från Elbit Systems.

Dessa israeliska drönare används också av Myanmars militärjunta i förföljelsen och mördandet av folkgruppen rohingyer.

Även EU använder israeliska drönare för den “yttre gränskontrollen” i Medelhavet.

Under åren har det också förekommit vapenexport från Sverige till Israel. Bland annat har det svenska företaget Aimpoint fått klartecken att sälja “rödpunktssikten”, som jag tror är nått slags lasersikte, till den israeliska vapenproducenten Emtam.

Emtams vapen, utrustade med detta rödpunktssikte, delas sedan ut till israeliska bosättare på Västbanken av den högerextrema ministern för nationell säkerhet, Itamar Ben-Gvir.

Även det israeliska företaget Rafael har gjort affärer med den svenska Försvarsmakten.

Också de leopardstridsvagnar Sverige köpt från Tyskland, och som går under beteckningen Stridsvagn 122, är utrustade med israeliska vapensystem.

Samtidigt som nu svenska staten skriver ett nytt vapenavtal med Elbit har man på andra håll runtom i världen stoppat sina samarbeten med Elbit.

Det är flera finansinstitut, pensions- och investeringsfonder som uteslutit Elbit på grund av företagets delaktighet i Israels militära våld mot palestinier.

Redan 2010 beslutade de svenska pensionsfonderna AP1, AP2, AP3 och AP4 att stoppa Elbit från sina investeringar.

Den egentliga skandalen är att svenska pensionsspararnas pengar över huvud taget investerats, och fortfarande investeras, i vapenindustrier.

Jag läser också att flera svenska AP-fonder har investeringar i vapenföretag som tillverkar kärnvapen.

Likaså att 7:e AP-fonden investerar pensionspengar i turkiska militärens bolag. (se lästips)

Eftersom jag av princip aldrig ens skulle komma på tanken att satsa något av det jag har på mitt lilla sparkonto i några fonder

Men eftersom jag inte valt “aktivt” så hamnar automatiskt mina sparade pensionspengar som staten förvaltar i 7:e AP-fonden – den så kallade “soffan”.

Så lik förbannat blir jag “indirekt” insyltad i placeringar i både kärnvapentillverkning och turkiska militärens bolag.

Det pratas så mycket om valfrihet. Men det här varken kan man eller får man välja bort.

PS. När jag googlar och söker information om den här senaste vapenaffären mellan svenska Försvarsmakten och Elbit Systems så hittar jag bara artiklar och skriverier från några relativt små tidningar som inte har så stor spridning. Naturligtvis har också Svenska Freds och Palestinagrupperna tagit upp denna skandalösa krigshandel mellan Sverige och Israel. I Sveriges riksdag har miljöpartisten Jacob Risberg ställt en så kallad skriftlig fråga till försvarsminister Pål Jonson (M), vars korta svar andas gränslös cynism.

Men i de stora drakarna verkar den här “affären” ha passerat obemärkt. Jag har heller inte hört eller sett något i vare sig Sveriges Radio eller SVT. Jag har i alla fall inte fått något “napp” när jag letat.

Rolf Waltersson

Lästips:

Sveriges avtal med israeliska Elbit – Skriftlig fråga i Sveriges riksdag till försvarsminister Pål Jonson (M). Frågeställare Jacob Risberg (Mp)

Sveriges avtal med israeliska Elbit – Pål Jonsons svar till Jacob Risberg

STOP ARMING ISAEL – Palestinagrupperna

Kommentar: Sverige måste bryta med israeliska Elbit systems – IKKF. 20 november 2023 (IKKF står för Internationella Kvinnoförbundet för Fred & Frihet)

Sverige bör stoppa vapenimporten från Israel – Kontext 9 november 2023

Stoppa Sveriges affärer med israeliska Elbit – Dagens ETC

Svenska pensionspengar finns i bolag som gör kärnvapen – Sveriges Radio. 19 november 2019

Sjunde AP-fonden investerar pensionspengar i turkiska militärens bolag – Affärsvärlden. 27 januari 2023

 

You May Also Like