Ännu en gång står USA isolerat i FN, med stöd enbart av vasallen Israel.

184 länder röstade mot USA till stöd för Kuba!

Bidenregeringens blockadpolitik mot Kuba totalt isolerad i FN!

Onsdag 23:e juni, 29:e gången sedan 1992, fördömde FN:s generalförsamling USA:s ekonomiska och finansiella blockad mot Kuba. 184 länder stödde Kubas resolution mot blockaden. USA och Israel röstade mot och tre länder lade ned sina röster, Colombia, Ukraina och Förenade Arabemiraten. Brasilien deltog inte i omröstningen.

USA:s blockad handlar inte enbart om att USA vill hindra Kuba att köpa och sälja på USA:s hemmamarknad, utan att USA genom sin ekonomiska makt skapar hinder för Kubas export och import till och från andra länder. Banker som medverkat till Kubas affärer har av USA tvingats till böter på miljardbelopp.

USA kräver att dess blockadlagar mot Kuba inte enbart skall gälla USA, utan också gälla andra länder, dvs. vara extraterritoriella. Självklart är detta olagligt men USA har lyckats med dessa gangsterfasoner i kraft av sin ekonomiska makt i det internationella finanssystemet.

Det är inte enbart vanliga varor som stoppas utan också mediciner och medicinsk utrustning. Det drabbar extra hårt nu under Corona-pandemin. Detta påpekades av talarna i FN:s generalförsamling. Det framhölls gång på gång att USA:s blockad mot Kuba är olaglig, bryter mot internationell lag, mot Kubas suveränitet och mot självaste FN-stadgan.

De olika ländernas talare berömde Kubas landvinningar inom utbildning, hälsovård och kultur och att Kuba trots pandemin haft kraft att sända ut medicinska brigader för att bistå över 40 länder. Kubas utrikesminister förklarade med konkreta exempel och siffror hur blockaden skadar Kubas folk. Det är inte ett embargo utan en blockad, ett ekonomiskt krig mot ön. Under en tolvmånadersperiod berövade blockaden Kuba 50 miljarder kronor. USA:s blockad är en grov kränkning av det kubanska folkets mänskliga rättigheter.

USA uttalade sig inför FN:s generalförsamling och hävdade:

Såsom gentemot andra medlemsstater i FN bestämmer USA sin utformning av ekonomiska relationer med olika länder i enlighet med USA:s egna nationella intressen. Sanktioner är ett legitimt sätt att uppnå utrikespolitiska mål, nationell säkerhet och andra nationella och internationella mål, och USA är inte ensam när det gäller att ha denna åsikt och att tillämpa sanktioner.

Efter snart 60 år av blockad av Kubas folk vad har USA uppnått? Saken är klar, kampen mot USA:s blockad fortsätter tills den upphävs.

Svensk-Kubanska Föreningen, 24 juni 2021

www.svensk-kubanska.se

SOLIDARITET! HÄV BLOCKADEN! KANYLER TILL KUBA!

Nu driver vi kampanjen “Kanyler till Kuba”, för att stödja Kubas vaccinationsarbete i, och utanför Kuba.

GE ETT BIDRAG TILL MEDICIN-INSAMLINGEN! Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72

“Midsommarmålet” (250 000 kronor) har  uppnåtts: 279 000 är nu insamlade. Eftersom kanylerna kostar en krona styck betyder det 279 000 till kanyler till Kubas vaccinationsprogram. Kuba har framställt eget vaccin, som också kommer att skänkas till fattiga länder och exporteras till lågt pris till länder som har råd att betala åtminstone ett lågt pris. 100 miljoner doser planerar Kuba att producera.

Kanylkampanjen fortsätter!

Ta ett steg till och bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

You May Also Like