Vättern – dricksvattentäkt under attack. Foto: Jonathan Petersson / Pixabay.

Fiender till vårt dricksvatten: Krigsmakten, regeringen, EU och NATO

Zoltan Tiroler från Jönköping vid den hotade Vätterns sydspets rapporterar om en pågående miljöskandal, och om det folkliga motståndet mot förstörelsen av dricksvattnet och Vätterns unika djurliv och ekosystem.

För vanligt folk är det fullständigt hål i huvudet att medvetet förgifta en dricksvattentäkt för flera hundra tusen människor. Men det är precis vad den svenska krigsmakten sysslar med och vad gruvbolag också vill göra.

Beslutsamma årsmötesdeltagare. Foto: Zoltan Tiroler.

Aktion Rädda Vättern, ARV, bildades för tio år sedan och hade sitt årsmöte nyligen, Platsen var väl vald; den vackra ön Visingsö i Vättern. 50 av de 2 000 medlemmarna var på plats för en späckad dag.

De tio åren har inneburit såväl fram- som motgångar. De frågor som stått (och står) i centrum för att rädda Vättern, en av Europas viktigaste dricksvattentäkter, har varit tre:

  • Borrningar efter gas
  • Planer på en gruva
  • Försvarsmaktens användning av Vättern som skjutfält och flygövningsområde

Vad gäller borrningar efter gas är hotet undanröjt för tillfället. Men de nuvarande styrande partierna (SD, M, L, KD) tillsammans med fossilintressen vill häva det förbud som riksdagen tidigare beslutat om mot exploatering av olja och gas.

Planerna på en gruva bara 1 500 meter från Vätterstranden har stoppats under dessa tio år tack vare Högsta Förvaltningsdomstolen. Gruvbolaget inte lyckats visa att den tänkta gruvan inte negativt påverkar Natura 2000-värden. Eftersom man misslyckats med det försöker gruvbolaget nu istället få igenom lagändringar som ger möjlighet till gruvdrift utan några miljöhänsyn.

Krigsmakten har i årtionden dumpat gifter från sina övningar i Vättern. Karlsborgs flygflottilj läcker ut de cancerframkallande PFAS-ämnena som inte är nedbrytbara. Men man nöjer sig inte med det: Krigsmakten har begärt att få öka skjutningarna från stridsflyg från 1 000 skott till 69 000 skott och 150 raketer om året! Och de vill femdubbla flygverksamheten. Och som grädde på moset kräver det att få dränera det PFAS-förorenade flygfältet, sänka grundvattennivån och pumpa ut giftigt dräneringsvatten i vårt dricksvatten! Så de kemikalier, bly och andra metaller som redan ligger i sjön ska kompletteras med mycket, mycket mer PFAS.

Det som kunde varit ett mål för den lede fienden, att förgifta vårt vatten, det sköter “vår egen” krigsmakt med bravur!

I tio år har ARV lyckats stoppa dessa planer genom protester, uppvaktningar av politiker och ständiga överklaganden. Men i slutet på april beslutade regeringen att uppfylla försvarsledningens krav; de ska alltså få femdubbla flygverksamheten, de ska få gräva i den förorenade marken och leda bort PFAS-haltigt vatten, utan sanering, rätt ut i Vättern. Grundvattnet vid flygflottiljen har bland de högsta PFAS-värdena som uppmätts i Sverige! Långt över alla gränsvärden.

Regeringens beslut strider mot lagar och förordningar, liksom mot tidigare domstolsbeslut. Var och en kan fundera på hur demokratiskt agerandet är. Vill vi verkligen förgifta oss, våra barn och barnbarn? Politikerna verkar anse det. Eller agerar de inte i vårt intresse? Fisken från Vättern får inte säljas i EU då gifthalterna överskrider gränsvärdena. Men i Sverige går det bra. Vikingar tål kanske mer än veka sydeuropéer?

Krigsmakten vädrar morgonluft med NATO-anslutningen och kräver också att man inte ska behöva följa befintliga villkor när man tränar med främmande makt!

Inga prövningar, inga begränsningar, ingen information ska behöva ges! För att kunna tillmötesgå det militaristiska NATO vill alltså den svenska krigsmakten få fullmakt att ohindrat sabotera en av de viktigaste tillgångar vi har; rent dricksvatten. VD:n på Svenskt Vatten kommenterade att man inte kan försvara Sverige genom att förstöra dess dricksvatten. Redan idag hemligstämplar den svenska krigsmakten fler och fler uppgifter när ARV vill veta hur mycket och vad de skjuter i Vättern. När kommer ARV, som försöker dokumentera den systematiska föroreningen av sjön, att anklagas för spioneri?

Också den planerade gruvan i Norra Kärr har fått förnyad aktualitet. Här finns metaller som är intressanta för det militärindustriella komplexet.

Varför slår inte media larm? De som naivt tror att den “tredje statsmakten” ska företräda medborgarna tror fel. En grupp europeiska journalister från en rad länder samarbetar kring PFAS-utsläpp. Det är samma grupp som tidigare avslöjat skattefusk i “Pandora-papers”. Men enligt en fransk journalist på Le Monde är “svenska redaktioner inte intresserade”.

Ovan har den svenska krigsmakten, regeringen och NATO:s intressen redovisats. Hur är det då med EU? Jo, EU pressar på för att öka gruvproduktionen inom Unionen. Efterfrågan ökar dramatiskt och EU har inrättat ett snabbspår för att skynda på för mer gruvbrytning. Snabbspåret går inte att förena med svensk miljölagstiftning. Så vilket kommer att gälla? Ska vi döma efter energiministern Ebba Busch är det illavarslande, hon “älskar gruvor!”

Den här utvecklingen är fullkomligt oacceptabel! Vättern är ett riksintresse. Det är 74 kubikkilometer dricksvatten med en extremt långsam omsättning på vattnet, 30 gånger långsammare än till exempel Mälaren.

Det enda rimliga är de krav som ARV ställer:

  • Regeringens beslut från april, som ger Krigsmakten carte blanche att göra vad det vill, är olagligt och måste rivas upp.
  • Försvaret måste städa upp flygplatsen för att därefter släppa ut rent vatten. Sanera först!
  • Vättern måste avvecklas som militärt skjutfält. Inga skjutningar eller granatsprängningar i vårt dricksvatten.

    Zoltan Tiroler, medlem i ARV
PS
Gå gärna med i Aktion Rädda Vättern. Det kostar bara 100kr per år och föreningen gör ett omfattande arbete för att skydda sjön. Med automatik blir ARV också negativ till NATO och EU, ytterligare ett argument för medlemskap. Swish: 123 694 80 87.

You May Also Like