“NATO 360 grader”, sa Bill – “360 grader blir det” sa Bull

I morse sände Sveriges Radio ett inslag i form av en intervju med en trestjärnig general från USA. Intervjuandet ägde rum på Rinkaby skjutfält, strax norr om Åhus i nordöstra Skåne.

Generalen hade ett budskap, som han ville göra klart för den svenska allmänheten. Det var att NATO-medlemskap innebär att medlemsstaterna inte får stirra närsynt på “närområdet”. Ett NATO-medlemskap innebär en beredskap att bidra med militära insatser överallt. Det är 360 grader som gäller, sa generalen.

“Ja, det är 360 grader som gäller”, upprepade den svenske överbefälhavaren Micael Bydén – som också fick vara med i P1-inslaget.

Bydén sa också att “vi ska kanske vara lite självkritiska”, och menade då att militären och regeringen kanske mest pratat om Sveriges närområde, och inte varit tillräckligt tydliga med att NATO-medlemskapet också handlar om en beredskap att ställa upp lite överallt.

Den som lyssnat uppmärksamt kan dock inte ha missat den svenska militärledningens länge uttryckta förtjusning över möjligheten att få bli med fullt ut i det våldsbejakande gänget, under ledning av bossarna i Pentagon. Och till och med folk från försvarshögskolan har ju dessutom klargjort att det svenska engagemanget i till exempel Afghanistan handlade om att visa upp sig inför NATO och Pentagon.

Den svenska militärledningens entusiasm har den förvisso delat med vårt lands ledande politiker. Mest entusiastisk har nog den tidigare försvarsministern, socialdemokraternas Peter Hultqvist, varit. Stolt som en tupp har han viftat med Sveriges särskilda militära överenskommelser med USA och NATO:s två andra kärnvapenmakter, Storbritannien och Frankrike.

Vad gäller överenskommelsen med Storbritannien handlar det om svenskt deltagande i  Joint Expeditionary Force (JEF). Den av Frankrike ledda militära sammanslutningen, som Sverige anslutit sig till går under namnet E12.

Både JEF och E12 har som uttalade mål att kunna sätta in styrkor var som helst i världen, och med kort varsel.

En annan fjäder i Hultqvists hatt är det militära samarbetet inom EU, PESCO. Här handlar det i praktiken om en NATO-filial, vilket förstås också gäller JEF och E12.

Vi ska också komma ihåg Hultqvists omedelbara efterrättelse när Trumps krigsminister krävde att Sverige inte skulle ge något stöd till FN-resolutionen om kärnvapenförbud som Sverige självt hade varit med om att utarbeta.

Så nog har både militären och landets ledande politiker länge varit införstådda med vad ett NATO-medlemskap för med sig. Och de har med entusiasm bejakat anslutningen till den USA-ledda krigsalliansen.

För vårt lands fredsrörelse och alla vänsterkrafter gäller att beslutsamt verka för en omläggning. 180 grader!!

INTE EN ENDA SOLDAT OCH INTE EN ENDA KRONA TILL DEN SVENSKA NATO-KRIGSMAKTEN!

You May Also Like