Foto: Paulbr-75 / Pixabay

Rika parasiter ödelägger med hög hastighet miljön och driver på mot klimatkatastrof

  • Bygger “säkra” luftslott
  • Tror att de kan köpa sig fria
  • Står i vägen för livet

Denna debattartikel har tidigare varit publicerad som ledare i tidningen Internationalen.

Varje dag nås vi av rapporter om värmerekord. Havstemperaturer som aldrig tidigare uppmätts. Orkaner och översvämningar. Allt snabbare avsmältning vid polerna. Arter vars hela existens hotas. Kejsarpingvinernas ungar möts av massdöd eftersom isen smälter innan de hunnit bli simfärdiga. Ett exempel bland många.

DET RÄCKER NU!

Den accelererande klimatkrisen gör att allt fler inser att vi har ett problem som måste hanteras. Men detta faktum leder inte till att ett gemensamt svar håller på att mejslas fram. Ett svar som utgår från det självklara att utsläppen av växthusgas snabbt och radikalt måste reduceras. Att utplundringen av jordklotets resurser måste stoppas genom att en ohållbar materiell tillväxtekonomi måste ersättas av nerväxt och prioriteringar av verkliga grundläggande mänskliga behov.

Lyxkonsumtion måste ersättas av vård, skola, omsorg.

Bildskapare: Perlinator / Pixabay.

Fortfarande finns naturligtvis de som helt enkelt stoppar huvudet i sanden och förnekar klimatkrisens existens. SD är ett exempel.

Men vi har också de som ser krisen men vägrar att inse att deras egen parasitära livsstil måste upphöra. Dit hör i Sverige resten av Tidölaget och deras sociala bas inom borgarklassen och de välbeställda. Deras evangelium heter elektrifiering. Detta mirakelmedel ska garantera att de kan fortsätta sin destruktiva livsstil.

Det är naturligtvis bra att fossila bränslen fasas ut men det krävs långt mer. Om hela den fossila fordonsflottan ersattes av elbilar skulle vi fortfarande ha problem. Jordklotet klarar inte av fortsatt massproduktion av privata bilar. Råmaterialet till batterier med mera håller redan nu på att skapa en rovdrift. Man planerar redan att skrapa djuphavsbottnarna på jakt efter råvaror till batterier med mera. Djuphavsbottnarna är det sista orörda ekosystemet.

Inom den ekonomiska parasitära eliten, som benhårt håller fast vid sin konsumtionsnivå och vid det tillväxtberoende kapitalistiska systemet, håller det också på att uppstå en acceptans av att Parisavtalets nivå (max 1,5 graders temperaturhöjning) inte kommer att nås och att svåra klimatförhållanden kommer att uppstå.

Bildskapare: Gerd Altmann / Pixabay.

Vad dessa krafter alltmer förespråkar är lösningar som de tror kan skydda just dem mot konsekvenserna.

I ett nyhetsprogram i svensk tv nyligen visade man exemplet med ett samhälle i Florida där man byggt dyra orkansäkra villor. Och faktum var att dessa stått emot en orkan som ödelagt annan bebyggelse runt omkring. I inslaget intervjuades ett par välbeställda Florida-svenskar. De kunde nöjt berätta att de genom sitt orkansäkra panoramafönster kunde sitta och titta på hur omgivningen demolerades utan att själva drabbas. “Som på en film”.

Kameran kunde sedan svepa över den lyxiga interiören och ett garage med flera dyra bilar. Tyvärr följde journalisten inte upp med frågor om det kanske var just denna familjs och andra rikas livsstil som skapat den katastrof som nu redan drabbar dem som inte kan sitta i orkansäkrade villor.

Det hela var en övertydlig illustration av hur överklassen i stället för att förhindra klimatkatastrofen vill lägga resurserna på att själva “klimatanpassa” sitt boende och sina liv.
I sin falska trygghet kan de genom tv-nyheterna betrakta hur resten av mänskligheten får sin tillvaro sönderslagen – men vem ska sedan tillverka och leverera allt som de rika behöver?

You May Also Like