Eskilstuna Stadsmission: Utanförskapet växer i Eskilstuna

Mer än ett av sex barn lever i barnfattigdom. Narkotikaförsäljningen sker öppet, gängkulturen breder ut sig där unga ej straffbara flickor nyttjas som bärare vid narkotikahandel.

Carolin Bäck socialchef vid stadsmissionen Eskilstuna har många strängar på sin lyra. Härbärget är ett som erbjuder boende för hemlösa ett boende som är fullbelagt varje kväll. Härbärget känner till cirka 80 individer som saknar bostad i kommunen. Den faktiska siffran är betydligt större.

Carolin beskrivning av ungdomsgäng och deras subkultur är skrämmande. Tystnadskulturen breder ut sig där den som talar utsätts för våld eller blir hotade till livet. Unga flickor används som bärare av narkotika vid narkotikahandel. Skulle de gripas och få narkotikan beslagtagen så tvingas de att prostituera sig för att betala för förlorad narkotika. Dessa flickor är mellan 13 och 15 år.

Ungdomarna i dessa gäng har hittat ett sätt att bryta fattigdomen via den lukrativa narkotikabranschen. Gängen skapar ett parallellsamhälle där de själva skapar regler och normer där den med högst status, rang, och förmåga till att utöva fysiskt våld är den som upprätthåller subkulturen i området.

Rädslan som sprids bland kommuninvånarna möjliggör den öppna narkotikaförsäljningen i Eskilstuna.

Det finns inga snabba enkla lösningar. För att kunna åstadkomma en förändring krävs kunskap om vad det är som ligger till grund för den uppkomna situationen. Kommunen saknar idag en långsiktig strategi för att lösa dessa problem. Dels för att man saknar kunskap om problemens omfattning och en förståelse om vad som skapat förutsättningar för denna olyckliga utveckling i vår stad.

Stadsmissionens plan är att två personer avdelas för att vistas i de utsatta områdena med i första hand fokusera på de unga flickornas situation

Carolin berättar att besökarna på Härbärget idag får hjälp med hälso- och sjukvårdande insatser samt tandvård.

Matåtervinning från flertalet mataffärskedjor möjliggör att 120 till 130 personer dagligen förses med matkorgar vilket motsvarar 50, 60 ton matvaror per år.

I vår kommun finns idag 3 600 personer som får sin försörjning via försörjningsstöd.

Bostadslösheten i kommunen är växande. En av orsakerna är att alltfler kommuninnevånare har betalningsanmärkningar, En annan är att klimatet på bostadsmarknaden hårdnar efterfrågan är större än tillgången.

Till sist det finns en tydlig tendens att mängden kommuninnevånare som inte har pengar till sin försörjning ökar vilket har ett samband med att nivån på socialförsäkringarna har minskat.

Lennart Clarstedt

You May Also Like