Eskilstuna privatiserar välfärden, del 5; “Utvärdering och inspektioner ska göras framöver”

– Mitt ansvar här är att se till att brukarna får den vård, omsorg och trygghet de behöver och har rätt till. Om de som har uppdraget inte sköter det måste åtgärder vidtas, säger Mikael Edlund (S), ordförande vård- och omsorgsnämnden, gällande den kritik som framkommit från anställda på Attendos hemtjänst, vilken upphandlats av kommunen. 

– Jag anser att ni inte gjort nog för att kontakta mig. Jag gömmer mig inte, säger Mikael Edlund (S), ordförande för vård- och omsorgsnämnden, med eftertryck. Detta apropå ett påstående i en tidigare artikel i eFOLKET.

Han berättar nu att han har svarat på de mejl han fått från anställda om deras bristande arbetsmiljö på Attendo redan samma dag, den 24 januari. De är garanterade sekretess och Mikael Edlund har gått vidare med ärendet genom att han kontaktat chefen för hemtjänsten och haft samtal med förvaltningschefen om att göra en grundlig uppföljning kring hur Attendo förhåller sig till avtalet.

– Vi måste se till det bästa för brukarna. De är kännande individer som behöver omsorg och ingen får råka illa ut. De som levererar tjänsten, alltså vårdpersonalen, måste också må bra. För att kunna göra ett bra jobb. Det är en självklarhet att anställda ska behandlas anständigt. Jag har begärt att en utvärdering och inspektioner ska göras framöver.  Det handlar också om att ha en dialog med Attendo. Hittills har vi inte fått någon återkoppling, berättar Mikael Edlund.

Mikael Edlund berättar att dialogen med Attendo tidigare varit väldigt tät.

– Då har vi samtalat ett par gånger per år. De har kommit med sina synpunkter, och vi med våra. Då har jag har också kunnat  lägga ett helt annat tryck på dem. Nu har vi inte haft någon träff på två år, så kanalen är sämre.

Vi frågar varför man har valt att upphandla hemtjänstenheterna.

– Det handlar om att ha att ett jämförelseområde. Hur gör de? Hur gör vi? Vi måste kunna spegla verksamheterna. Många undrar varför vi inte jämför kommuner emellan. Men det funkar inte, en sådan jämförelse blir inte fullt tillräcklig. Så lär man sig också av andra, och det är bra för de anställda att det finns flera arbetsgivare på det här området. Vi har i många år haft just privata aktörer vilket har funkat bra.

Ett exempel som Mikael Edlund pekar på är att Attendo tidigare hade avtal om att sköta kommunens hemtjänst i Snopptorp.

– Det skötte de snyggt. Men området var litet vilket gjorde att man inte kunnat tjäna de pengar man hoppas på. Så avtalet bröts och kommunen fick driva det igen. Att ha privata aktörer handlar också om att majoriteten i vår kommun har två partier som vill ha ut ännu mer på marknaden och ett parti som inte vill lägga ut något alls.  Då blir det ett givande och tagande.

Men gällande denna upphandling av de fyra hemtjänstenheterna berättar Mikael Edlund att han fått flera signaler, via telefonsamtal och kontakt med Kommunal, om att allt inte står rätt till hos Attendo.

– Min egen reflektion är att de här signalerna tyder på att något inte stämmer. Enligt avtal kan vi inte kräva något av Attendo, men där finns uppmaning om att Attendo bör följa policyn för Eskilstuna kommun. Om det är så att dom brister för mycket så kan avtalet brytas. Mitt ansvar här är att se till att brukarna får den vård, omsorg och trygghet de behöver och har rätt till. Om de som har uppdraget inte sköter det måste åtgärder vidtas, säger Mikael Edlund.

You May Also Like