En lite mer internationell betraktelse av covid-19

Har mänskligheten gripits av panik? Eller har den helt slutat att tänka? Vem har lovat att en pandemi ska vara över på några ynka veckor? Självklart går det inte att stänga ner samhällen helt!

Visst. Det är ett oomkullrunkeligt fakta att om människor inte äter dör de. Bönder måste sköta sina jordbruk, de måste kunna anlita den personal de behöver även om det tillfälligtvis blir fråga om personer som inte är vana vid jobbet. Att lägga sig på knä för att plocka sallad eller jordgubbar kan vara en viktig lärdom för bortskämda stadsbor. Jag tror inte att den som gjort jobbet en gång någonsin kommer att tycka att affärspriserna är för höga.

Arbetet måste utföras som vanligt – även om många stannar hemma på grund av pandemin. Önskvärt vore att all personal som kommer i kontakt med stora grupper av människor testades.

Än värre blir det när vi vänder oss ut i världen. Vi behöver inte diskutera Trumps eller Bolsonaros beteende för att se att något är galet. Varför dra in pengarna till WHO just nu? Empati är sannerligen inte Donald Trumps styrka!

Lika illavarslande är att Kambodjas ledning hotar med att införa undantagslagar med hänvisning till Covid-19-pandemin. Enligt de officiella siffrorna har bara 120 personer insjuknat i landet och av dem var bara 51 kambodjaner. Förslaget hotar medborgerliga och politiska rättigheter som redan nu brister.

I går (14/4) angavs att 873 afrikaner dött i pandemin. Detta ska jämföras med 27 436 i Nordamerika och 83 191 i Europa. Mörkertalen kan vara nästan hur stora som helst. Som det ser ut har de fattigaste länderna just nu extremt låga dödssiffror. Det kan bero på:

  1. att pandemin ännu inte spridit sig dit vilket i sin tur beror på att befolkningen är mindre rörlig
  2. att sjukvården inte har möjlighet att avgöra dödsorsaken i varje enskilt fall.

Hur kan man stänga ner länder som Sydafrika och Indien? Tror Modi att hans rikshaförare har pengar på banken och kan stanna hemma i en månad? Många människor i de fattigare länderna lever ur hand i mun, dag för dag. Hur tänker herrar makthavare att de ska få mat? Även sydafrikaner och indier dör väl om inte magarna fylls? Vad händer med de fattiga migranterna från Nigeria och andra afrikanske länder som tagit sig till Sydafrika för att finna en försörjning? Hur ska de ta sig hem? Vad ska de äta? Är det bättre att människor dör av svält än av Covid-19?

Nu rapporterar Omvärlden – en utomordentligt bra webbtidning, läs den! – att Rwanda har stängt gränsen till Kongo fram till den 19 april, vilket de inte gjorde under ebolaepidemin. Barn har dött i mässling, lunginflammation, diarré och malaria därför att behandlingen av ebola prioriterats. Nu är det dags igen. Nu är det Covid-19 som är hotet trots att pandemin har en begränsad spridning.

Smittspridningen måste stoppas men paniken förvärrar situationen. Risken finns att att fler kommer att dö som följd av de åtgärder som vidtas än av själva pandemin.

Siv Aksila

You May Also Like