Stadsbussarna i Eskilstuna omfattas inte i nuläget.

Åter igen låsta framdörrar på bussarna i Sörmland!

Med start idag onsdag stängs framdörrarna på Sörmlandstrafikens bussar – igen. Det på dom bussar som inte har skydd runt föraren.

Beslutet gäller från och med nu och fyra veckor framåt och införs på grund av den ökande smittspridningen av covid-19. Beslutet kommer att omprövas var 14:e dag och smittspridningens utveckling kommer att avgöra eventuella förlängningar.

På de bussar där framdörren nu stängs kommer man enbart kunna köpa biljett via app eller ombud.

Vår högsta prioritet är att upprätthålla full trafik som vi har gjort under hela pandemin. Mot bakgrund av den ökade smittspridningen och trafikföretagens önskemål utifrån deras dialog med fackliga organisationer som även flaggat för skyddsstopp blev detta beslut nödvändigt, säger Joakim Karlén, verksamhetschef för den allmänna kollektivtrafiken hos Region Sörmland.

Eskilstunas stadsbussar omfattas inte

I trafikområde Eskilstuna har bussarna sedan tidigare installerat barriärskydd framme vid föraren. Dessa bussar omfattas i nuläget inte av beslutet och där kommer resenärer fortsatt att kunna köpa och validera biljetter precis som vanligt.

You May Also Like