Bild från abf.se

N. Y. T. hetsar inte mot Kubas läkarexport och bistånd – som Trump och många svenska medier gör

New York Times 2020-04-27

Kuba skickar läkare och annan sjukvårdspersonal till Sydafrika och runt om i världen för att bekämpa pandemin.

En grupp läkare samlades i Havanna på lördagen den 24e inför avresa till Sydafrika.

Kuba är känt för att skicka läkare, sköterskor och tekniker till behövande länder. Det ingår i en decennielång medicinsk diplomati och på söndagen reste över 200 läkare och andra specialister till Sydafrika.

De utgör en del av Kubas över 1 200 läkare och sköterskor som i 22 länder bistå i kampen mot coronapandemin. De kommer att anlända till flygplatsen nära Johannesburg på söndagen, enligt Kubas ambassad i Sydafrika.

Alltsedan början av 60-talet har Kuba sänt över 100 000 biståndsarbetare till länder som bett om hjälp. Över 30 000 kubanska läkare, sköterskor, tekniker arbetar för närvarande i över 60 länder, framför allt i Latinamerika, Asien och Afrika. Kubanska läkare har bland annat bidragit till kampen mot Ebolaviruset i Västafrika, gråstarr i Latinamerika och kolera i Haiti.

Kuba har hyllats för denna läkarhjälp till krisområden.

Men de har också dragit på sig kritik från de som antyder att det handlar om att dra uppmärksamheten från Kubas påstådda förtryck av mänskliga rättigheter. Biståndet har också betraktats som ett verktyg för att stärka Kubas inflytande runt om i världen.

I de flesta fallen har Kuba tagit emot ersättning av mottagarländerna. Vissa läkare har kritiserat arrangemanget för att själva ha erhållit för lite pengar, och har hoppat av.

I många fall – där länderna har bättre ekonomi än Kuba, har Kuba fått ersättning för sitt omfattande och högtstående medicinska bistånd .

Men Kuba har aldrig tagit betalt för sitt lika omfattande katastrofbistånd och läkar- och sköterskehjälp till epidemier.

Efter coronapandemins tillslag har Kuba sänt läkare, sköterskor och tekniker bland annat till Belize, Nicaragua, Angola och Qatar . Den 23 mars flög kubanska läkare och annan medicinsk personal till Italien för att bekämpa coronautbrottet där. Det var första gången Kuba sände medicinsk bistånd till Europa.

Gruppen i Sydafrika innefattar familjeläkare, epidemiologer. Biotekniker och andra specialister, enligt Kubas ambassad i Sydafrika.

Översättning Eva Björklund

You May Also Like