Kubas “affärer” i Argentina: Finansierar 1 500 läkarstuderande och opererar 50 000 personer gratis

Från USA:s och dess megafoner i bland annat Sverige, förs en intensiv kampanj mot det kubanska medicinska biståndet. I denna kampanj hävdas att Kuba tjänar grova pengar på biståndet. (Att tjäna pengar är annars i vanliga fall eftersträvansvärt i USA och bland nyliberaler, men tydligen inte när det gäller Kuba) I artikeln nedan skärskådas Kubas “affärer” i Argentina. Här granskas också argumenten i den anti-kubanska kampanjen. 

Artikel kommer från Cubainformacion 200513 (med källhänvisningar i originalet):

1 500 argentinska ungdomar har utexaminerats som läkare i Kuba. Helt gratis

50 000 argentinare, utan ekonomiska tillgångar, har fått gratis ögonoperationer genomförda, tack vare ett kubanskt program. De senaste 15 åren har Kuba avsatt flera miljoner dollar i detta syfte, utan någon som helst publicitet.

Därför är det skrattretande att den argentinska pressen, som aldrig informerat om ovanstående, nu attackerar en ännu inte bekräftad ankomst av 200 hälsovårdsarbetare från Kuba för att bekämpa Covid-19, på begäran av lokalstyret i provinsen Buenos Aires.

I stora sjok av desinformation har vi valt ut och analyserat en artikel med titeln “Den galna idén att ta hit kubanska läkare”. En artikel som samtidigt publiceras över hela den amerikanska kontinenten i exempelvis La Nacion, El Comercio och The Miami Herald. I artikeln repeterar journalisten Andrés Oppenheimer, en argentinare som bor i Miami och är programledare på CNN, den gamla vanliga listan av budskap som medierna sprider å USA:s vägnar.

Budskap 1: Argentina behöver inte läkare

I artikeln försäkras att Argentina inte behöver medicinsk personal då det har “fyra läkare på 1 000 personer”, en siffra högre än i USA. Den nämner inte att Kuba har mer än det dubbla, nio per 1 000. Men det är inte det som är det viktiga. Det viktiga är att det på landsbygden och i avlägsna områden av Argentina saknas resurser. Hälsoministern i provinsen Buenos Aires förklarar det:

Det saknas mellan 400 och 500 läkare idag. Det är enkelt. Vi har sagt det till alla berörda, argentinare eller utlänningar, som är i Argentina. Om ni ger mig 500 läkare är problemet löst. Det är enkelt, om alla som klagar ger mig argentinska läkare tar vi dem, det är klappat och klart och vi behöver inga andra.

Budskap 2. Kubanerna är inte läkare

Artikeln försäkrar att de kubanska biståndsarbetarna “i många fall inte ens är hälsovårdsspecialister”, många av dem är “sjuksköterskor” eller “säkerhetsagenter”. “Spioner” och “kommissarier”, som den förra regeringen Mauricio Macri kallade dem.

“Beviset” kommer från kuppregeringen i Bolivia som när “det utvisade 702 kubanska läkare avslöjade att bara 205 var hälsovårdsspecialister.” En fullständig lögn. Faktum är att det var 406 läkare inom 32 specialiteter. Dessutom var det 258 medicinska tekniker som täckte in olika områden inom hälsovården. Det kubanska biståndet genomförde under 14 år i Bolivia 73 miljoner konsultationer, 1,5 miljoner operationer och 60 000 förlossningar. Idag skulle de varit till stor nytta i kampen mot coronaviruset i Bolivia. Men inte ett ord om det.

Budskap 3: Kuba gör affärer

Det tredje argumentet är att “Argentina är bankrutt” och att “inte heller har det officiellt avslöjats hur mycket kubanerna skulle betalas. Skulle Argentina betala som Brasilien gjorde, skulle det kosta över åtta miljoner dollar om året.” För det första är Argentina “bankrutt” ekonomiskt och socialt, med 3,5 miljoner fattiga, på grund av den nyliberalism som artikelförfattaren försvarar. För det andra erkänner han att han inte har den blekaste aning om hur mycket Argentina skulle betala till Kuba, vilket inte hindrar honom från att dra slutsatser utan bevis.

Budskap 4: Det kubanska samarbetet är slaveri

Det fjärde argumentet är att det kubanska medicinska samarbetet är “ett utnyttjande av arbetskraft som kan jämställas med slaveri”, då en del av betalningen går till den kubanska regeringen. Förklaringen är enkel för den som vill förstå. Kuba är ett socialistiskt land som fördelar det man har och inte tillåter en ojämlikhet som den som finns i Argentina. De medel som vissa länder bidrar med är öronmärkta för att finansiera Kubas hälsovårdssystem och till att upprätthålla samarbete med fattiga länder (som inte betalar). Inkomsterna används också till att förbättra villkoren för hälsovårdsarbetarna.

I Kuba tillåter man inte att en elit skapas, som den som det argentinska läkarsällskapet Confederacion Medica representerar, och som stöder kampanjen mot kubanerna.

Vad finns bakom kampanjen?

Vad är det som ligger bakom dessa attacker mot samarbete med Kuba? Claudia Camba, ordförande i stiftelsen “En Bättre Värld Är Möjlig”, som samordnar samarbetet som finns idag, förklarar:

Det finns två krafter som förenats för att bekämpa möjligheten av att en kubansk läkarbrigad kommer till Argentina: å ena sidan den argentinska högern som gjort hälsa till en handelsvara och marknad. och å andra sidan USA med sina program för att sabotera det kubanska hälsovårdssamarbetet i världen. Argentina och Brasilien ses som två viktiga makter i Latinamerika. De lyckades få ut kubanerna från Brasilien. Om kubaner kommer till Argentina skulle det vara ett nederlag för USA och en seger för (den solidariska samarbetsorganisationen) ALBA och den latinamerikanska enheten.

Syftet med den antikubanska kampanjen går längre än så: att förstöra varje försök till latinamerikansk integration och samtidigt slå mot den nuvarande progressiva regeringen i Argentina under Alberto och Cristina Fernandez.

För några dagar sedan uppmanade chefen i kampanjen mot det kubanska hälsovårdssamarbetet, USA-senatorn Marco Rubio, USA:s regering att fortsätta att “varna” – dvs, hota – de länder som har tagit emot, eller funderar på att be om, kubanska läkarbrigader i kampen mot pandemin. Bland dem finns till exempel Italien, Andorra, Quatar och Sydafrika.

Är det uppenbart nu vad det handlar om?

Cubainformacion 200513 (med källhänvisningar i originalet).

Artikeln tidigare (14/5)publicerad på svenska på Svensk-Kubanska Föreningens hemsida.

You May Also Like