Många länder har på senare tid drabbats av översvämningar

Ett resultat av klimatförändringarna

Etiopien har haft tur. Dammen i Blå Nilen ska fyllas men när den fylls får länderna nedanför dammen, Egypten och Sudan mindre vatten. Efter sega förhandlingar har länderna kommit överens om hur det ska gå till. I år har det vatten som den enligt överenskommelsen ska fyllas med kommit från ovan. Det har regnat rikligt.

I början på året regnade det för mycket i Kongo-Brazzaville. 210 000 människor drabbades av översvämningarna. Enligt FN behövdes det minst 300 miljoner kronor för att hantera krisen där. Men det var innan Coronapandemin skrämde upp världen.

I början på juli uppmanades 200 000 japaner att sätta sig i säkerhet på grund av kraftiga skyfall. Fjorton personer på ett äldreboende hittades döda efter att en flod svämmat över och fyllt boendet med vatten.

Sedan var det kinesernas tur. I Wuhan föll 426 millimeter regn på ett dygn. Närmare 150 människor dödades. Översvämningsvarningar utfärdades för 433 floder. Yangtze var en av dem. Hubei – provinsen där Covid-19-pandemin startades – drabbades hårt liksom Jiangxi och Hunan.

En sjö bildades när ett jordskred blockerade en flod nära Enshi. Närliggande byar riskerar att hamna under vatten.

Och nu – mitt i Coronapandemin – är det dags för monsunregn i Indien. Monsunen kommer årligen och är en nödvändighet för att jordbruket i området ska kunna bedrivas men någon måtta på regnandet borde det kunna vara.

Tvåtusen byar i Assam har drabbats av översvämningar och jordskred. I måndags (20/7) hade 85 döda rapporterats. 2,75 miljoner människor hade tvingats från sina hem.

Nepal rapporterar att en miljon människor tvingats fly, och att över hundra dött. Dessutom varnas för stigande vattennivåer.

I Bangladesh har tre miljoner råkat illa ut. Minst 81 personer har dött.

Monsunen har århundraden lett till extremväder. Det är inte någon nyhet. Men det händer allt oftare att översvämningarna får katastrofala följder och det beror på klimatförändringarna.

Siv Aksila

You May Also Like