DET BEFÄSTA FATTIGHUSET, av Z Höglund, Hannes Sköld och Fredrik Ström

Recension och politisk kommentar utifrån det i dessa dagar rådande tillståndet: Ingemar E.L. Göransson

DET BEFÄSTA FATTIGHUSET

AV Z Höglund, Hannes Sköld och Fredrik Ström

Frams Förlag 1913

Jag hittade för ett tag sedan en verklig klassiker på en loppis. Ett välbehållet och till och med ouppsprättat exemplar av Det befästa fattighuset, en verklig klassiker inom den svensk arbetarrörelsens politiska litteratur.  En bok som kom att spridas i flera upplagor och 10.000-tals exemplar under året före första världskrigets utbrott. En bok som lästes av en hel generation unga socialister  och som än i dag är välkänd. Höglund, Sköld och Ström skrev boken utifrån erfarenheten av den anti-militaristiska rörelsens strid mot dem som propagerat för krig mot Norge (1905), och utifrån det stora hotet om ett stundande storkrig i Europa.

Det socialdemokratiska ungdomsförbundet som författarna tillhörde var den radikala delen av socialdemokratin. Vid den här tiden var det världens största ungdomsförbund. Klart anti-militaristiska och förde en tydlig revolutionär linje i motsatt med det , vad Z Höglund, kallade ”ministersocialismen”. Kritiken från vänstern inom arbetarrörelsen åren före partisprängningen i krigets slutskede inleddes under den här perioden.

Av den anledningen är stridsskriften ”Det befästa fattighuset” givetvis av historiskt intresse, men den är det också av dess slående aktualitet. I dessa dagar då kritik riktas mot närmandet till Nato och Sveriges omlagda utrikespolitik. Men också beskrivningen i boken av det klassamhälle som var så tydligt 1913. Ett klassamhälle som noggrant och utan skygglappar analyseras och blottläggs av författarna. Det finns en friskhet, en tydlighet som idag saknas i kritiken av det klassamhälle som är vårt 2017.

Tyngdpunkten ligger på anti-miltarism och redan i förordet skriver författarna ”att med hänsyn till utrymmets begränsning koncentrera sig på det väsentliga i socialdemokratins kamp mot militarismen, m.a.o. klargöra den principiella grundvalen för denna kamp: militarismens ekonomiska sammanhang med den kapitalistiska utvecklingen och dess politiska sammanhang med kapitalets klassherravälde.”

Författarna fortsätter sitt förord med orden ”att arbetarna icke hava något fädernesland, att här som annorstädes militarism och kapitalism i förening röva landets kulturvärdenåt fåtalet medan massan hålles nere i ekonomisk och andlig träldom, hur landet under denna militaristiska och kapitalistiska skövling blir i verklig mening – som det berömda slagordet lyder – ett befäst fattighus.”

Om några veckor rullar USA-stridsvagnar in på Västkusten och i Mälardalen. Genom krigsövningen Aurora ska den Nato-tillvända militarismen backas upp. Vår tid ropar efter en ny målmedveten och välorganiserad anti-militaristisk rörelse!

I en tid där vi ser hur socialdemokratin gått vilse och blivit ett liberalt arbetarparti är Höglunds och övrigas skrift av stort värde. När socialdemokratin inte ens kan beskyllas för ministersocialism och när Brantings försiktighet och förhandlingsvillighet för att primärt uppnå rösträtten idag framstår som rabulistisk radikalism. I en tid av krig i Syrien, oro och krigstillstånd i en hel världsdel alldeles vägg i vägg med ett stängt Europa. Ett Europa där EU skakas i sina grundvalar och de nyliberala postulaten nu ifrågasätts från alltfler upplever jag DET BEFÄSTA FATTIGHUSET som en bok vilken i högsta grad i sina principiella linjer är högst aktuell.

Läs den!

Ingemar E. L. Göransson

You May Also Like