Norman Ohler: Droger i tredje riket. Det dopade blixtkriget. (Fischer & Co 2016)

Recension – Pjotr Grådask

1 phenyl-2-metylamino-propan-hydroclorid är formeln för den drog som hade en avgörande inverkan på nazismens framgångar i andra världskriget. Det är metamfetamin som massproducerades i miljontals doser, 35 miljoner doser bara till blixtkriget mot Frankrike. Effekten av metamfetaminet är flera gånger starkare än vanligt amfetamin. Ordern till de tyska soldaternavar ”sov inte på 72 timmar”! Inför denna zoombie-armé hade fransmännen inte skuggan av en chans.Ohler skriver: ”Nationalsocialismen var toxisk i ordets sanna bemärkelse. Den efterlämnade ett kemiskt arv,vilket drabbar oss än idag,ett gift vilket inte kommer försvinna i första taget…”Men metamfetaminet, även kallad crystal meth, är inte den enda drogen som tysk kemivetenskap uppfunnit och som idag är en förlamande kraft som håller framför allt fattiga i hela världen i ett skruvstäd.Som förlamar den kamp mot orättvisor,militarism och kapitalistisk utsugning och miljöskövling. Morfin extraherades redan i början av 1800-talet i Tyskland,användes bland annat i det amerikanska inbördeskriget och på 1860-talet framställdes kokain av en kemist i Tyskland. Freud kom över ett parti,blev kraftigt beroende men trodde att han funnit lösningen på människans lidande! 1897 var även ett tyskt laboratorium inblandat i framställningen av heroinet.

Förutom metamfetamin uppfanns även Metadon och Eukodal på 1930-talet. Metadon används idag som avvänjningsmedicin hos heroinister,men är lika vanlig som en illegal drog.Eukodal är en opioid vid namn Oxycodone. Idag är den vanlig under olika beteckningar som Oxycontin, Oxynorm och flera andra preparat som grundats ur Eukodal. Det hade högre smärtstillande effekt än rent morfin och man blev inte trött av det. Tidigt 1950-tal uppfanns,av misstag!,LSD i ett schweiziskt laboratorium. CIA och andra underrättelseorganisationer experimenterade på ”frivilliga” studenter med LSD på 50 och 60-talet. Så kom den ut till beatnikrörelsen och blev en del av den psykedeliska rörelsen.

Så under alla krig,alltsedan det amerikanska inbördeskriget och framåt har olika droger varit av stor,ibland avgörande,orsak till långa utdragna strider med miljontals döda som följd. Den nazistiska propagandan om ”ariernas överlägsna moral, motivation och stridsvilja” var egentligen den massproducerade tabletten Pervitin, som inte bara gjorde soldaterna till krigsmaskiner med avtrubbat känsloliv så till den grad att mördandet och avrättningarna blev ”normala”! Det var drogernas krig mot mänskligheten. Tröttheten ersattes med ett narkotikarus där man blint lydde alla order, hur omänskliga dom än var. I all den flora av krigshistoria som finns är detta något relativt okänt och inte medtaget som en faktor som ibland direkt avgörande för stridernas utgång.

En annan amfetamist var Anthony Eden som var på vippen att starta ett tredje världskrig under Suez-krisen. Och det med atomvapen!

I slutet av 1930-talet blev Pervitin en folkdrog i Tyskland. Den såldes i konfektaskar till glada hemmafruar och som då efter städningen var kåta när SS-männen kom hem. Nattiviteten ökade genom det flitiga användandet av Pervitin, nya ariska barn föddes i en rasande takt!

Morell, Hitlers livläkare får ett stort utrymme i boken då hans dagbok med anteckningar om patient ”A”:s olika dagliga injektioner noterades. Hitler var vegetarian, men i hans blodomlopp rann det alla möjliga extrakter från olika inre djurorgan. Njurar, grislever och så vidare. Och det var inte lite Morell tryckte i honom, ihop med Eukodal, opium och kokainer så var han en vandrande galen pundare, en drogernas soptunna – med så stor makt att ödelägga nästan hela Europa och stora delar av Sovjetunionen. I blixtkriget mot Sovjet förstördes 85000 byar och städer i den första anfallsvågen! En sådan enorm ödeläggelse saknade motstycke i Europa.

Nazismens drogpolitik levde vidare efter kriget. I Sverige lanserades till exempel Preludin som bantningspiller på 50 och 60-talet. Ett försök med legalt förskriven amfetamin slutade i katastrof

’1967 då Nils Bejerot med flera andra lade om Sveriges narkotikapolitik till en av de hårdaste i Europa. Idag har man ändrat lite i molekylkedjorna och medcinerar miljontals barn med metylfenidat, en avnämnare till metamfetamin. Forskningen kan dock i dag säga vad som händer med barn vars hjärnor inte är utvecklade och som medicineras med centralstimulerande medel.

Dessa ”legala” droger och de ”illegala” beräknas omsätta mer pengar än oljeindustrin! Vi lever i en galen drogad värld iscensatt av tyska kemister!

Av den ariska puritanismen och natursvärmeri har världen utvecklat megastäder med fler invånare än på landsbygden. I dessa megastäder har enorma slumområden bildats som domineras av en illegal droghandel. Stora delar av södra USA, Mexiko och Latinamerika är i princip i ett krig mellan drogkarteller. Ja, det finns nästan inga kulturer och samhällen som inte har droger i sin ekonomi.

Den vanligaste dödsorsaken idag i USA för män innan de fyllt 60 år är missbruk av fentanylpreparat. I Ryssland där vodkan tidigare var den vanligaste orsaken till för tidig död håller nu narkotiska preparat att ta över. Och i västvärlden använder festbrukar medel-och överklass kokain som aldrig förr. Ett nytt 1920-tal!

Utifrån Ohlers bok måste militärhistorikerna skriva om den krigshistoria som dom gottat sig i så länge, och psykologer och andra förståsigpåare om människans ”sanna natur” måste ompröva sina åsikter om vad människan är kapabel att göra! Drogfri! Faktum är ju att en del av de mest galna krigsplaner och strategiska manövrar som Hitler och hans generaler genomförde aldrig kommit på bordet utan dessa droger.

Nobelpristagaren Heinrich Böll var folsoldat och han var kraftigt beroende av Pervitin, han skrev brev hem till sina föräldrar med böner om att de skulle förse honom med tabletter annars stod han inte ut. Ernst Junger, författare, blev fascist och drogade friskt. Även Thomas Mann och hans söner var brukare. Inom den vänsterintellektuella kretsen var det många som också använde droger. En var Walter Benjamin innan han tog livet av sig 1940. Droganvändningen under Korea- och Vietnamkrigen är välkända och omskrivna i litteraturen. I den moderna historien finns inget krig som varit drogfritt! Idag tränar man unga män på andra sätt att döda på avstånd. Till det kommer jag att skriva i en annan artikel.

Men; Läs Norman Ohlers bok. Den ger en den nya infallsvinkeln som förklarar galenskapen i krig överhuvudtaget och under nazismens epok. Det är en både välskriven bok, med ett gediget källmaterial och dokumentation över en av 1900-talets stora tragedier.

Pjotr Grådask

You May Also Like