Bild: Jonas Hasselqvist / Pixabay.

Polisforskare: Bristen på analysförmåga hos polisen försvårar arbetet mot gängskjutningar

I en ny rapport från Linköpings universitet riktas skarp kritik mot polisens strategier, konkreta aktioner och kommunikationen rörande gängskjutningar.

Rapportförfattaren Stefan Holgersson, professor i polisvetenskap och själv polis, är kritisk till hur debatten förs av opinionsbildare och politiker.

– Många tror att polisens resurser är avgörande för möjligheten att komma tillrätta med skjutningarna. Vår rapport sätter i stället fokus på hur resurserna används och vilka strategierna är.

Stefan Holgersson poängterar att det är angeläget att politiker förstår allvaret i de brister som finns inom polisen.

Han menar att bristen på analysförmåga hos polisen innebär att arbetet med gängskjutningar försvåras. Polisen måste göra analyser och arbeta mer problemorienterat, inte bara rycka ut tillfälligt. De måste också i större utsträckning arbeta med andra aktörer för att minska skjutningarna.

Rapporten tar upp operation Rimfrost, polisens nationella insats mot gängvåld. Det är inte alls så lyckat som man själv vill framhålla. Till exempel kan “vapen” i statistiken visa sig vara något annat än skjutvapen.

En genomgång av pressmeddelanden och polischefers yttranden i media handlar enligt rapporten om en skönmålning av polisens arbete mot gängvåldet.

Stefan Holgersson menar att de problem som polisen brottas med i hög grad beror på en utpräglad hierarkisk ledarstil.

– Polisen behöver ändra den rådande ledarskapsfilosofin som ligger som en våt matta över organisationen. För att lyckas behövs det bytas ut personer som har haft höga chefspositioner och andra nyckelpositioner under lång tid. Politiker måste förstå hur illa bevänt det är och ställa hårda krav om förändringar.

Tommy Jansson

Länk:

You May Also Like