Insändare: Jimmy Jansson (S) agerar för att genomföra SD:s politik

För 4 år sedan var Jimmy Jansson och S helt emot SDs förslag på tiggeriförbud. Idag röstar de ja till ett förslag med samma effekt. SD jublar och säger: “Vad bra att de kommit till insikt om det vi sagt hela tiden”.

Nu har han varit ledande i majoritetens ide att i praktiken stoppa tiggare genom att införa tillståndskrav för tiggeri med en daglig avgift som klart överstiger vad tiggarna får ihop på en dag. Vid kommunalfullmäktiges sammanträde nyligen togs beslutet om dumheterna. SD och C röstade för förslaget enhälligt medan S och M hade några som avstod att rösta. Övriga partiers representanter röstade mot dumheterna,

Finns anledning att påminna om Sveriges skamliga behandling av romer under lång tid.

1914 togs ett beslut om inreseförbud för romer vilket innebar inreseförbud även för en svensk rom som tillfälligt hade rest utomlands. Hen nekades att komma tillbaka – Detta gällde till 1954. Det finns anledning att påminna om Sofia, en rom som “råkade” komma med de vita bussarna 1945. Det gjordes stora ansträngningar att skicka iväg henne, hon var ju ROM. Finns väl anledning att påminna om att mellan 200,000 och 2 miljoner Romer mördades av Nazisterna. Observera den stora skillnaden på uppgiften om hur många Romer som mördades, det är ju inte så noga med Romer.

Även idag finns det många Romer som tvingas dölja att de är Romer för att inte utsättas. Kom ihåg  undersökningen om diskriminering då en medarbetare från annan ort blev placerad på hotell av Riksdagen, och INTE fick äta HOTELLFRUKOSTEN i den normala matsalen.

Rolf Nordin

You May Also Like