Varför vet vi så lite om det romska slaveriet?

Jag lyssnar på Sveriges Radio, P1 från den 10 april. Det är en dokumentär med titeln: “Varför vet vi så lite om det romska slaveriet?”

I programförklaringen skriver Sveriges Radio:

“Att svarta levde som slavar i Amerika ända fram till mitten av 1860-talet är välkänt. Slavhandeln i Nordamerika och konsekvenserna av slaveriet är ett stort forskningsfält och kunskap om slaveriet förmedlas sedan decennier under historielektioner världen över.

Men kunskapen om och uppmärksamheten kring att romer levde i slaveri i Europa under 500 år är betydligt mindre. De förslavade romerna ägdes antingen av staten, av den ortodoxa kyrkan eller av adelsmän, bojarer. I områdena Valkariet och Moldavien i Rumänien var det romska slaveriet särskilt utbrett. Där förbjöds slaveriet som samhällssystem inte förrän 1856.

Ändå är forskningen minimal om detta slaveri, som forskare idag, 170 år efter avskaffandet, anser är en viktig anledning till att utfattiga romer i dagens Europa tvingas till tiggeri för att överleva.

I programmet får vi följa Agnes Lakatos från SR:s Radio Romano i en personlig undersökning av spåren från det romska slaveriet, från trottoarer i Malmö och Stockholm, via en internationell forskningskonferens om antiziganism på Södertörns högskola, till centrala Bukarest och bojarslottet Mogosoaia”

I programmen möter vi Hans Caldaras, välkänd roms musiker för många i Sverige. Hans Caldaras har sin rötter i en liten fattig romsk by i Rumänien. Hans Caldaras återvänder ofta till Rumänien där han också är välkänd som romsk musiker.

Vi får i programmet också träffa Soraya Post, som åren 2014-2019 vars representant för FI (Feministiskt Initiativ) i EU-parlamentet.

Soraya Posts far var tyskfödd jude hennes mor tillhörde “resandefolket”. Mot den bakgrunden föll det sig naturligt att Soraya Post i EU-parlamentet drev frågor om mänskliga rättigheter och diskriminering i allmänhet, och frågor om diskriminering av romer i synnerhet.

Soraya Post var initiativtagare till två resolutioner i EU-parlamentet om antizigansim:

  • Romernas internationella dag – antiziganism i Europa och
  • EU:s erkännande av minnesdagen för folkmord av romer under andra världskriget. (se lästips. Soraya Post. Wikipedia)

I programmet får vi också besöka Kultur- och forskningscentret i Bukarest där man förvarar dokument som visar och avslöjar de 500 åren av romskt slaveri.

Där finns slavkontrakt, kvittens på köp av slavar, familjenamn på både slavar och slavägare. Där finns dokument som visar hur romska slavar behandlades som djur med händer och fötter bundna med järnkedjor. Om hur kvinnor våldtogs och barn såldes som slavar.

Inte minst få vi besöka den ortodoxa kyrkan som medverkade i slavhandeln under dessa 500 år och gjorde sig stora förmögenheter.

Men från den ortodoxa kyrkan finns ännu inget “uppvaknande”. Man vill inte erkänna de övergrepp man gjort sig skyldigt till

I Sverige har den svenska kyrkan medgett den diskriminering av romer i Sverige man medverkat till. Och man har bett om ursäkt för de felaktiga och fruktansvärda handlingar man begått “i Guds namn”.

Men, som sagt, den ortodoxa kyrkan i Rumänien har ännu inte vaknat upp. Man lever kvar i den “europeiska självbilden” där vi framstår som “de goda” som bara vill väl genom att bekämpa “det onda”.

Man kan även jämföra med hur samerna behandlats i Sverige med skallmätningar, likplundringar, steriliseringar och andra övergrepp. Men där nu både statliga myndigheter och Svenska kyrkan insett vad man gjort och bett offentligt om ursäkt.

I Nordamerika, både Kanada och USA, rullas nu upp fasansfulla berättelser och bevis om hur barn till urbefolkningar tvångsomhändertagits och internerats i skolor där de “avprogrammerats” sina hedniska läror och i stället fått lära sig “den rätta och sanna kristna katolska tron”. Många av barnen som dog hittas nu i massgravar, begravda utan kistor, begravda utan namn.

PS. I Rumänien finns 20 erkända nationella minoriteter. Romerna är den största, och mest diskriminerade, och uppgår till cirka 1,85 miljoner, vilket motsvarar drygt 8 procent av befolkningen i Rumänien.

Lästips:

Rolf Waltersson

You May Also Like