Första Maj 2019 – Kampen hårdnar

Utsugningen av arbetarklassen i världen tar sig allt mer grymma former. Män, kvinnor och till och med barn tvingas arbeta under allt mer vidrig förhållanden. De lemlästas och dör i jakten på råvaror och tillverkning av alla de varor som det moderna kapitalistiska samhället genom manipulerande reklam har skapat ett behov av. Allt för att ge de allra rikaste människorna på planeten allt större profiter.

Kapitalisterna ökar inte bara sina profiter. De blir också allt maktfullkomligare. De påverkar den politiska utveckling, där deras lakejer i beslutande församlingar verkställer deras order om att riva ner lagar som arbetarklassen lyckats driva fram genom årtionden av kamp. Därför hårdnar nu kampen.

Försvara strejkrätten!

I vårt land har vi nu sett hur en socialdemokratisk ledd regering är beredd att inskränka strejkrätt https://efolket.eu/vad-vagar-v-gora-mot-angreppet-pa-strejkratten/ och utreda en försämring av anställningstryggheten. Kapitalet har verkligen lyckats flytta fram sina positioner. https://efolket.eu/infor-forsta-maj-kritisk-vagval-for-arbetarrorelsen/

Rädda Planeten!

Dagens kapitalister utsuger inte bara arbetarklassen deras hänsynslösa jakt efter profiter är också på väg att göra slut på viktiga råvarukällor och förstöra jordens ekosystem samt utrota jordens djurarter i allt snabbare takt. Med mördande reklam skapas konsumtion av onödiga lyxvaror för jordens nyrika medelklass. https://efolket.eu/citerat/vi-behover-skapa-en-ny-varld/

Demonstrera 1 maj 2019!

Det finns verkligen viktiga frågor att demonstrera i årets 1 maj. Det handlar om kamp mot den militaristiska imperialismen och kamp för kärnvapenförbud. Det handlar om just idag om kamp mot högerkrafterna och USA:s försök att utrota allt som på minsta sätt utmanar överklassens och storbolagens makt i Venezuela och i hela Latinamerika. Det handlar om det arbetande folket försvarskamp mot kapitalets försök att ta ifrån arbetarklassens de framgångar som uppnåtts under mer än 130 års kamp. Det var i Chicagos 1886 som den Första 1-majdemonstrationen genomfördes. Över 80 000 kvinnor och män deltog i demonstrationen. En av initiativtagarna var en kvinna, Lucy Eldine Gonzales. https://efolket.eu/lucy-parsons-kvinnan-som-ledde-den-forsta-forstamaj-demonstrationen/

Redaktionen

I Eskilstuna: Gå med eFOLKET i vänsterns demonstration. Samling Fristadstorget klockan 11.00.

You May Also Like